Zadzwoń teraz:

REGULAMIN

REGULAMIN USŁUGI „DOBIERZ POLISĘ”

 

1 Informacje wstępne

Organizatorem oraz koordynatorem Usługi „DOBIERZ POLISĘ” jest firma  More Quality Online zarejestrowana w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 27 lok. 1.

 

Celem Usługi jest umożliwienie Użytkownikom skorzystania z możliwości porównania i zakupu produktów ubezpieczeniowych za pośrednictwem agentów ubezpieczeniowych towarzystw ubezpieczeń, z którymi współpracuje Organizator.

Użytkownik chcący korzystać z Usługi zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, korzystanie z Usługi  jest jednoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na zasady przewidziane treścią Regulaminu i respektowania jego zapisów.
Korzystanie z Usługi jest bezpłatne, każdy Użytkownik w dowolnym momencie może zrezygnować z korzystania z Usługi poprzez przesłanie informacji poprzez przesłanie emaila z rezygnacją na adres [email protected]

 

Korzystanie z Usługi przez użytkownika nie zobowiązuje go do wybrania jakiejkolwiek z ofert przedstawionych przez agentów ubezpieczeniowych.

 

Warunki korzystania z Usługi

Użytkownik  poprzez wypełnienie jednego z formularzy znajdującego się pod adresem http://przewodnikubezpieczeniowy.pl  zgłasza zapotrzebowanie na produkt ubezpieczeniowy.

 

Użytkownik podając dane w formularzu, oświadcza, że są one zgodne z prawdą.

 

Użytkownik poprzez wypełnienie formularza i akceptację niniejszego regulaminu zezwala na przekazywanie danych wpisanych do formularza agentom ubezpieczeniowym.

 

Agenci ubezpieczeniowi skontaktują się z użytkownikiem poprzez email lub telefonicznie w celu przedstawienia mu ofert ubezpieczeniowych zgodnie z zapotrzebowaniem wskazanym przez użytkownika.

 

Organizator nie gwarantuje użytkownikowi przedstawienia przez agentów ubezpieczeniowych ofert w określonym terminie ani w określonej ilości.

 

Użytkownik ma możliwość zmiany danych oraz usunięcia danych umieszczonych w formularzu, poprzez przesłanie informacji e-maila na adres [email protected].

 

Odpowiedzialność użytkownika

Użytkownik korzysta z Usługi oraz wszelkich informacji dostępnych w serwisie www.ubezpieczeniaonline.pl na własną odpowiedzialność.

 

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za prawdziwość i treść podanych przez siebie informacji.

 

Odpowiedzialność Organizatora

W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż Usługa narusza  interesy lub dobra osobiste osób trzecich Organizator podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

 

Organizator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych podczas korzystania z Usługi za pomocą Internetu była bezpieczna, dane przesyłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności.

 

Ochrona danych osobowych

Organizator w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

Organizator prowadzi bazę danych Użytkowników Usługi w oparciu o zgłoszenie jej do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

Administratorem bazy danych Użytkowników Usługi jest firma More Quality Online z siedzibą w Warszawie.

 

Zapisanie danych osobowych, ich wykorzystywanie i przetwarzanie jest możliwe jedynie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.

Wyrażenie zgody polega na „kliknięciu” myszką w odpowiednim polu na stronie internetowej, które jest odpowiednikiem podpisu pod zamieszczoną na stronie klauzulą o wyrażeniu zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych. W każdym przypadku dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm.

Organizator wykorzystuje informacje o Użytkownikach Usługi w celu ułatwienia realizacji umów ubezpieczeniowych pomiędzy Użytkownikami serwisu a licencjonowanymi agentami ubezpieczeniowymi.

Dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Organizatora z prawem udostępniania Towarzystwom Ubezpieczeniowym i osobom je reprezentującym oraz podmiotom współpracującym z Organizatorem, wyłącznie w celu realizacji Usługi.

Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie dotyczących go danych osobowych oraz ich przechowywanie i przetwarzanie dla celów statystycznych i marketingowych związanych z ofertami funkcjonującymi w Serwisie, oświadcza, iż został poinformowany o dobrowolności przetwarzania jego danych osobowych i o prawie ich poprawiania.

Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na przesyłanie komunikatów drogą elektroniczną.

 

Postanowienia końcowe

Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Usługi.

 

Każdy Użytkownik korzystający z Usługi oświadcza, że zapoznał się z zapisami powyższego dokumentu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Zawarte są w nim informacje odnośnie proponowanych polis, które obecnie są najbardziej aktualnymi newsami na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!