Zadzwoń teraz:
Ogólne

Czym się różni polisa od ubezpieczenia?

Większość z nas używa tych pojęć zamiennie, bez względu na to czy jest to sytuacja biznesowa czy nieformalna. Sami pośrednicy ubezpieczeniowi w rozmowie z klientem często nie zwracają uwagi na to, którego słowa używają. Czy faktycznie są one tożsame? Jaka jest różnica?

Polisa ubezpieczeniowa

Posiadanie polisy i ubezpieczenia – dla klienta oznacza właściwie to samo i takie same ma też konsekwencje. Ale z prawnego punktu widzenia znaczenie tych pojęć nie jest tożsame. Ubezpieczenie jest umową zawartą pomiędzy zakładem ubezpieczeń a osobą ubezpieczaną.

 

Dotyczy ona wypłaty świadczenia za określone w umowie zdarzenia, które mogą być dla ubezpieczonego kosztem problematycznym do pokrycia. Podpisanie umowy z ubezpieczycielem ma na celu – w zamian za określoną cenę, opłacaną w formie składek – zapewnienia sobie źródła finansowania szkód powstałych wskutek takich zdarzeń. Może to być, w zależności od ubezpieczenia, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie mienia, pożar, zalanie czy wypadek komunikacyjny – w zależności od potrzeby w umowie można zawrzeć dowolne zdarzenie – jednak ubezpieczyciel pokryje koszty związane wyłącznie z tymi, które będą precyzyjnie określone. Z ekonomicznego punktu widzenia ubezpieczenia oparte są na tzw. transferze ryzyka. Oznacza to, że statystycznie w grupie osób ubezpieczonych na określone zdarzenia nie każdego ono spotka – wpłacane składki stanowią więc fundusz, z którego wypłacane są świadczenia dla osób dotkniętych daną sytuacją.

Polisa ubezpieczeniowa natomiast jest tylko dokumentem potwierdzającym podpisanie umowy. Zawiera ona między innymi takie elementy jak: sumę i przedmiot ubezpieczenia, wysokość składek oraz okres na jaki zawarta jest umowa. Wystawienie polisy nie świadczy o zawarciu ubezpieczenia ale jest potwierdzeniem tego faktu jeśli miał miejsce. Nie ma w polskim prawie zapisu, który mówiłby o tym, że niewystawienie polisy unieważnia umowę ubezpieczenia jednak w praktyce wątpliwa jest możliwość zawarcia takiej umowy w formie ustnej, zatem musi istnieć dokument, który potwierdza jej zawarcie i takim właśnie jest polisa.

polisa a ubezpieczenie

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Zawarte są w nim informacje odnośnie proponowanych polis, które obecnie są najbardziej aktualnymi newsami na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!