Zadzwoń teraz:
Ubezpieczenia na życie

Dostęp ubezpieczyciela do dokumentacji medycznej a tajemnica lekarska

Zawarcie polisy ubezpieczeniowej związane jest z koniecznością udostępnienia ubezpieczycielowi informacji na temat stanu zdrowia. Czasem aby podpisać umowę konieczne jest tylko wypełnienie ankiety medycznej, ale zdarza się, że trzeba także wykonać dodatkowe badania. Czy dostęp ubezpieczyciela do dokumentacji medycznej jest zgodny z prawem?

Cena ubezpieczenia na życie

Jednym z najważniejszych kryteriów branych pod uwagę przy wyborze ubezpieczenia na życie jest wysokość składki, jaką trzeba zapłacić. Ta zaś uzależniona jest od stanu zdrowia osoby, która zdecydowała się na polisę. Ubezpieczyciel nie może bowiem właściwie ocenić ryzyka, jeśli nie posiada takich informacji. Dopiero po weryfikacji stanu zdrowia klienta towarzystwa ubezpieczeniowego może być wystawiona polisa. Zdarza się, że niektóre elementy ochrony nie mogą w przypadku danej osoby być kupione. Tak się dzieje, jeśli na przykład u klienta podejrzewany jest nowotwór i trwa diagnostyka w tym kierunku, a chce on rozszerzyć polisę o umowę dodatkową, chroniącą przed skutkami zachorowania na ciężką chorobę – w tyn raka. Jeśli stan zdrowia pacjenta nie jest dobry lub jest on w podeszłym wieku – co zwiększa ryzyko chorób – polisa będzie z pewnością droższa. O ile towarzystwo ubezpieczeniowe w ogóle zdecyduje się na podpisanie umowy, do czego nie jest zobowiązane. 

Dostęp ubezpieczyciela do dokumentacji medycznej – co mówią na ten temat przepisy?

Gdyby informacje ubezpieczyciela opierały się wyłącznie na wypełnionej ankiecie medycznej, bardzo często dochodziłoby do nadużyć. Pojawiłaby się groźba zatajenia niektórych faktów. Dlatego w interesie ubezpieczyciela jest uzyskanie informacji od podmiotów medycznych, świadczących usługi dla osoby chcącej podpisać polisę. Czy jest to jednak zgodne z prawem? Czy tajemnica lekarska w takiej sytuacji nie obowiązuje? Przede wszystkim tajemnica lekarska nie ma charakteru bezwzględnego. Oznacza to, że w określonych przypadkach personel medyczny nie jest zobligowany do jej przestrzegania. Kiedy zatem szczegóły dotyczące zdrowia pacjenta można wyjawić?

  • Kiedy pacjent wyrazie na to zgodę, 
  • gdy upoważnienie wynika z przepisów prawa,
  • jeśli informacje są niezbędne do uratowania życia i zdrowia danego pacjenta lub osób trzecich.

Z artykułu 38 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wynika, że jedną z sytuacji, która umożliwia przekazanie danych wrażliwych zawartych w dokumentacji medycznej, jest właśnie konieczność przekazania informacji towarzystwom ubezpieczeniowym.

Dostęp ubezpieczyciela do dokumentacji medycznejKtóre dane mogą zostać przekazane ubezpieczycielowi?

W myśl wspomnianej wyżej ustawy, nie wszystkie informacje dotyczące przebiegu leczenia i stanu zdrowia pacjenta mogą być przekazane towarzystwu ubezpieczeniowemu. Do takich należą jednak:

  • powód podjęcia leczenia szpitalnego wraz z wynikami przeprowadzonych badań;
  • informacje na temat podjętego leczenia ambulatoryjnego;
  • wyniki konsultacji medycznych;
  • jeśli pacjent zmarł – przyczyna śmierci.

Nie w każdej sytuacji jednak konieczne jest odtajnienie wszystkich danych. Z przepisów wynika, że przekazane informacje muszą być zgodne z potrzebami, a więc adekwatne do celu ich udostępnienia. 

Dostęp ubezpieczyciela do dokumentacji medycznej

Czy dostęp ubezpieczyciela do dokumentacji medycznej jest w jakiś sposób ograniczony?

Nie w każdej sytuacji ubezpieczyciel może otrzymać wszystkie informacje objęte tajemnicą lekarską. Z zasady nie przekazuje się danych dotyczących leczenia psychiatrycznego. Takie informacje nie mogą zatem wpływać na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego. Tajemnicą uniemożliwiającą uzyskanie dostępu przez ubezpieczyciela objęte są także wyniki badań genetycznych.

Zgoda na przekazanie informacji medycznych ubezpieczycielowi

Nie tylko na podstawie przepisów ubezpieczyciel może ubiegać się o dostęp do danych medycznych. W przypadku wielu ubezpieczeń to ubezpieczony podpisuje zgodę – upoważnienie do dostępu do takich informacji. Taki dokument powinien zostać dołączony do wniosku ubezpieczyciela i zawierać informacje na temat zakresu udostępnienia danych oraz celu, w jakim można uzyskać informacje.

Ubezpieczenie na życie 

The following two tabs change content below.
Karolina Burzyńska

Karolina Burzyńska

Od 2017 roku redaktor Przewodnika Ubezpieczeniowego. Związana z branżą ubezpieczeniową od kilku lat. Dzięki zamiłowaniu do dziennikarstwa internetowego Poradnik tworzony przez specjalistów nabiera kształtu przyjaznego odbiorcom.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Zawarte są w nim informacje odnośnie proponowanych polis, które obecnie są najbardziej aktualnymi newsami na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!