Zadzwoń teraz:
Ubezpieczenie dla dziecka

Jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia u pracodawcy? 

Co prawda członek rodziny osoby ubezpieczonej ma prawo korzystać ze świadczeń medycznych w przypadku, kiedy dokonano stosownego zgłoszenia – ale definicja „członka rodziny” nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać. Pokrewieństwo odgrywa tu mniejszą rolę niż zapisy ustawy, które reguluję tę kwestię dość szczegółowo. 

Kiedy można zgłosić dziecko do ubezpieczenia? 

Dziecko oczywiście posiada status członka rodziny i jako nieletnie ma prawo być objęte ubezpieczeniem rodzica, który pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna. To prawo obowiązuje do ukończenia osiemnastego roku życia – lub jeśli dziecko nadal się uczy – do momentu ukończenia 26 lat.  

Ale nie każde dziecko, które wychowuje osoba ubezpieczona może być objęte jego ochroną ubezpieczeniową. Jeśli mamy do czynienia z rodzonym potomkiem – sprawa jest prosta i dziecko ma wszystkie prawa „członka rodziny”. Ale zdarzają się sytuacje, kiedy osoba wychowująca dziecko nie jest jego biologicznym rodzicem. Czy wówczas może być zgłoszone do ubezpieczenia? Tak – ale pod warunkiem, że jest rodzonym lub przysposobionym dzieckiem jednego z rodziców a para pozostaje w związku małżeńskim. Wówczas mężczyzna, niebędący biologicznym ojcem – może zgłosić dziecko małżonki w swoim miejscu pracy jako osobę uprawnioną do ubezpieczenia. Natomiast w tej samej sytuacji, jeśli para nie sformalizowała związku – takiej możliwości nie ma, nawet jeśli prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. Dziecko należy objąć ochroną matki, która powinna uzyskać prawo do ubezpieczenia z tytułu podjęcia pracy lub zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, której przysługuje prawo do objęcia ubezpieczeniem.  

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego daje prawo do korzystania ze wszystkich świadczeń medycznych oferowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Można go dokonać bezpłatnie a możliwość ta jest nieograniczona – można zgłosić do ubezpieczenia dowolną ilość osób a wysokość składki płaconej przez pracodawcę nie zmieni się. 

Jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia? 

Dziecko osoby pracującej należy zgłosić do ubezpieczenia poprzez poinformowanie zleceniodawcy bądź pracodawcy o takiej konieczności. Wówczas dokonuje on zgłoszenia na formularzu ZUS ZCNA.  Pracownik na poinformowanie o takiej potrzebie ma siedem dni od momentu, kiedy członek rodziny utraci prawo do ubezpieczenia, na przykład na skutek utraty pracy – lub też gdy na świat przyjdzie dziecko. W praktyce ustawowy czas mierzony jest nie od dnia narodzin ale od momentu nadania numeru PESEL. Można także skorzystać dodatkowo z indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego w ramach opieki prywatnej. 

Jeśli dziecko ma być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym rodzica prowadzącego działalność gospodarczą – powinien on złożyć samodzielnie formularz ZUS ZCNA w oddziale ZUS. Również w tym przypadku obowiązuje siedmiodniowy termin na wypełnienie tego obowiązku. 

Dzieci osób posiadających status osoby bezrobotnej z tytułu rejestracji w Urzędzie Pracy również mogą być objęte ubezpieczeniem rodziców, zgłoszenia wówczas należy dokonać informując Urząd Pracy o takiej potrzebie. 

Oceń artykuł
The following two tabs change content below.
Karolina Burzyńska

Karolina Burzyńska

Od 2017 roku redaktor Przewodnika Ubezpieczeniowego. Związana z branżą ubezpieczeniową od kilku lat. Dzięki zamiłowaniu do dziennikarstwa internetowego Poradnik tworzony przez specjalistów nabiera kształtu przyjaznego odbiorcom.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Zawarte są w nim informacje odnośnie proponowanych polis, które obecnie są najbardziej aktualnymi newsami na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!