Zadzwoń teraz:
Ogólne

Ubezpieczenie OC agenta nieruchomości – zmiany w przepisach

W ostatnich latach wiele ustaw zostało znowelizowanych a wzmożone kontrole w obrębie wielu dziedzin biznesowych wymuszają przestrzeganie obowiązującego prawa. Jedna ze zmian dotyczy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wprowadzono bowiem wymóg dołączania kopii obowiązkowej polisy OC do zawieranych przez pośredników umów. Co więcej – wyznaczony został organ kontrolujący wywiązywanie się z tego obowiązku. Kto sprawdza aktualność umów?

Ubezpieczenie OC – obowiązek pośrednika w obrocie nieruchomościami

Organem uprawnionym do sprawdzania dokumentów jest Inspekcja Handlowa. Ma prawo poprosić o wgląd w zawierane umowy a także sprawdzić, czy pośrednik posiada aktualne ubezpieczenie OC. Niestety to nie wszystko – kontroli podlegają także umowy zawarte w poprzednich latach.

Niektóre firmy reprezentujące ubezpieczalnie wprowadziły zatem do oferty usługę skompletowania polis podpisanych w poprzednich latach. Przedstawiciele ubezpieczycieli zwracają uwagę na fakt pojawiania się coraz częściej próśb o dostęp do starej dokumentacji także byłych klientów. Wynika z tego jednoznacznie, że kontrole faktycznie mają miejsce i nie należy bagatelizować ustawowego obowiązku. W przeciwnym razie Inspekcja Handlowa może nałożyć karę na pośrednika nieposiadającego odpowiednich dokumentów. Może ona wynieść nawet pięciokrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia – w bieżącym roku suma ta może przekroczyć dwadzieścia dwa tysiące złotych.

OC pośrednika – co zabezpiecza polisa

Polskie prawo nakłada obowiązek posiadania ubezpieczenia OC na każdego pośrednika oraz biuro nieruchomości. Polisa ma za zadanie chronić klienta przed błędem pośrednika, jaki może mieć miejsce podczas przeprowadzania transakcji. W takim przypadku osoba pokrzywdzona może zwrócić się z roszczeniami bezpośrednio do ubezpieczyciela – nie zaś dochodzić zadośćuczynienia od samego pośrednika, nawet jeśli faktycznie był winien błędu. Niestety – największy problem polskiego rynku nieruchomości dotyczy poszukiwania przez biura oszczędności i wybierania umów o najniższych dostępnych w Towarzystwach Ubezpieczeniowych składkach – a co za tym idzie – najniższej sumie ubezpieczenia. W skrajnych przypadkach jest to zaledwie 25 000 euro – a więc około sto tysięcy złotych. Taka kwota jest zupełnie niewspółmierna do transakcji zawieranych przez biura i pośredników – większość kupowanych nieruchomości jest znacznie droższa i taka kwota nie jest w stanie uchronić przed skutkami źle przeprowadzonej transakcji.

OC pośrednika – jak sprawdzić, czy transakcja jest bezpieczna?

Wraz z powstaniem obowiązku dołączania kopii polisy (bądź certyfikatu poświadczającego jej posiadanie) do każdej umowy pośrednictwa – sprawa stała się prosta. Wystarczy dokładnie przeczytać dokumenty podpisywane przed rozpoczęciem świadczenia usług przez wybraną firmę. Uwolnienie zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami, które miało miejsce w 2014 roku spowodowało, że praktycznie każdy może wykonywać ten zawód. Wcześniej wymagana była licencja, wydawana na podstawie ukończenia studiów podyplomowych i zdania stosownego egzaminu państwowego. Takie zasady zdecydowanie ograniczały ilość biuro nieruchomości istniejących na rynku. Po zmianie ustawy – można było obserwować masowe powstawanie tego typu przedsiębiorstw. Dobrą stroną tej sytuacji dla klienta jest fakt, że duża konkurencja wymusza wysoką jakość usług – a jeśli uznasz, że wybrany przez Ciebie pośrednik posiada polisę ze zbyt niską według Ciebie sumą ubezpieczenia – możesz bardzo szybko poszukać innego.

OC pośrednika w obrocie nieruchomościami

Z punku widzenia pracownika biura nieruchomości lub samodzielnego pośrednika – warto jednak zadbać o lepsze ubezpieczenie. W przeciwnym razie zawieranie umów na duże kwoty może wiązać się z ogromnym ryzykiem – a poszkodowany będzie dochodził swoich praw i odszkodowania na drodze sądowej czasem jeszcze przez wiele lat. Wiele zawodów wymaga posiadania ubezpieczenia OC dla firmy– w tym przypadkumożliwość uzyskania jednorazowej, wysokiej prowizji nie powinna przysłonić ryzyka, jakie za sobą niesie praca w branży, w której zawierane umowy bardzo często opiewają na ogromne sumy.

The following two tabs change content below.
Karolina Burzyńska

Karolina Burzyńska

Od 2017 roku redaktor Przewodnika Ubezpieczeniowego. Związana z branżą ubezpieczeniową od kilku lat. Dzięki zamiłowaniu do dziennikarstwa internetowego Poradnik tworzony przez specjalistów nabiera kształtu przyjaznego odbiorcom.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Zawarte są w nim informacje odnośnie proponowanych polis, które obecnie są najbardziej aktualnymi newsami na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!