Zadzwoń teraz:

AXA Multitravel – polisa turystyczna

Ubezpieczenie turystyczne AXA Multitravel zapewnia ochronę na czas wyjazdu dla najbardziej wymagających podróżników. Polisę cechują wysokie sumy ubezpieczenia, a także zawarcie – już w podstawowym wariancie ochrony – ryzyka amatorskiego uprawiania sportów oraz pokrycie kosztów leczenia następstw chorób przewlekłych.

Kupując ubezpieczenie turystyczne Multitravel możesz wybrać jeden z trzech wariantów różniących się zakresem oraz sumami ubezpieczenia. Ubezpieczyciel zapewnia ochronę w ramach:

  • ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy assistance do sumy 250 000 €,
  • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) do sumy 10 000 €,
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) do sumy 100 000 €,
  • ubezpieczenia bagażu podróżnego do sumy 600 €,
  • ubezpieczenia sprzętu sportowego do sumy 1 000 €.

AXA, jako jedyny ubezpieczyciel zapewnia pokrycie kosztów leczenia chorób przewlekłych już w podstawowym pakiecie. Ochrona ta obowiązuje do 10% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia. Możliwe jest także wykupienie dodatkowej opcji zapewniającej pokrycie pełnych kosztów leczenia chorób przewlekłych w ramach ustalonej sumy ubezpieczenia.

W trakcie wyjazdu możesz bez obaw uprawiać amatorsko sporty. To ryzyko jest również zawarte w podstawowej polisie – w razie wypadku, ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia.

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!