Zadzwoń teraz:

Axa – Plan Elastyczny

Plan Elastyczny to ochronno-inwestycyjne ubezpieczenie na życie, które daje Ci możliwość długotrwałego, jednak nie krócej niż 10 lat, inwestowania w UFK o różnych profilach ryzyka, zarówno w Polsce jak i za granicą.

W przypadku zawierania polisy na tak długi czas ważne jest, by móc modyfikować jej zakres już a trakcie trwania umowy. Plan Elastyczny, jak sama nazwa wskazuje możesz w każdej chwili zmieniać i dopasowywać do swoich zmieniających się potrzeb.

Axa Plan Elastyczny daje Ci możliwość:

  • dostosowania ubezpieczenia do Twoich potrzeb i aktualnej sytuacji życiowej,
  • dostępu do szerokiego zakresu usług assistance (AXA24),
  • obserwacji stanu Twoich inwestycji dzięki dostępowi do konta on-line,
  • ochrony życia przy jednoczesnym gromadzeniu kapitału na przyszłość,
  • zapewnienia sobie świadczenia na wypadek niespodziewanych zdarzeń życiowych
    (np. poważna choroba, pobyt w szpitalu).

Okres i zakres ochrony

Plan Elastyczny przeznaczony jest dla osób, które zamierzają gromadzić pieniądze na przyszłość poprzez systematyczne i regularne dokonywanie wpłat składek. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas nieokreślony i ma charakter długoterminowy.

Przed podpisaniem umowy każdy ubezpieczający się powinien indywidualnie określić okres, w jakim jest mu potrzebne zabezpieczenie finansowe oraz jaki zakres ochrony będzie odpowiadał jego potrzebom. Zalecany okres obowiązywania umowy Planu Elastycznego wynosi minimum 10 lat.

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!