Uniqa ubezpieczenie OC+AC

Ubezpieczenie samochodu OC+AC UNIQA, poza obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, chroniącej na wypadek szkody wyrządzonej innym z winy ubezpieczonego, obejmuje ubezpieczenie AC, ubezpieczenie szyb, Zieloną kartę i Assistance Mini.

Polisa AC gwarantuje pokrycie kosztów naprawy auta lub wypłatę odszkodowania w razie kradzieży, stłuczki, aktów wandalizmu, uszkodzenia auta w wypadku lub w wyniku działania sił natury, a także całkowitej kasacji. Zielona karta ułatwia wjazd autem do wielu krajów bez potrzeby wykupywania dodatkowego ubezpieczenia, a Assistance Mini, to telefoniczna pomoc w procedurze zgłaszania zdarzenia (postępowanie w razie wypadku, niezbędne procedury i terminy podczas jego zgłaszania oraz informacja partnerskich warsztatach firmy AXA i warsztatach autoryzowanych) oraz pomoc bezpośrednia.

Kupując ubezpieczenie OC+AC w AXA zyskujesz:

  • możliwość naprawy pojazdu na miejscu w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia,
  • atrakcyjną wysokość składki i łatwość jej wyliczenia,
  • przy zmianie ubezpieczyciela zachowanie zniżek za bezszkodowa jazdę,
  • pomoc Assistance 24 h na dobę,
  • szeroki zakres ochrony i łatwość jej rozszerzenia,
  • wypłato odszkodowania po 30 dniach, a w niektórych przypadkach nawet po 14 dniach po wystąpieniu zdarzenia,
  • odszkodowanie wypłacane również w przypadku zniszczenia lub kradzieży wyposażenia dodatkowego pojazdu.

Za niewielką dopłatą (od 10 zł rocznie) możesz rozszerzyć Assistance poprzez dodatkowe opcje: MIDI, PREMIUM, PRESTIŻ, samochód zastępczy oraz ubezpieczenia: opon i NNW.

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!