Generali Ubezpieczenie mieszkania

Towarzystwo Ubezpieczeń Generali S.A. proponuje swoim klientom 3 warianty ubezpieczenia mieszkania. Biorąc pod uwagę zakres polisy możemy ubezpieczyć swoją nieruchomość jedynie od podstawowych ryzyk, takich jak zdarzenia naturalne, ogień i kradzież (wariant Standardowy), rozszerzone o przepięcia oraz stłuczenie stałych elementów (wariant Optymalny), a także najwyższy (wariant Maksymalny – Diament), który chroni Twoje mienie w zakresie tzw. „all risk”.

Jako jedyne TU na rynku Generali zapewnia ochronę na wypadek:

  1. Kradzieży przy otwartych drzwiach.
  2. Zalania przez otwarte okno.
  3. Rażącego niedbalstwa bez dodatkowych rozszerzeń zakresu.

Poza standardowym zakresem, ubezpieczenie obejmuje pomoc Assistance oraz Usługi Medyczne. Można je rozszerzyć także o odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, śmierć wskutek NNW, ubezpieczenie mebli i akcesoriów ogrodowych, ubezpieczenie rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia, ubezpieczenie domu letniskowego od ognia.

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!