LINK4 – Ubezpieczenie Turystyczne PODRÓŻE

Dla osób podróżujących zarówno w obrębie Polski jak i do innych krajów ubezpieczenie PODRÓŻE jest korzystną i kompleksową ofertą zapewniającą bezpieczeństwo podczas wyjazdu.

Podstawowy, minimalny zakres ubezpieczenia obejmuje koszty leczenia oraz pomoc Assistance. Stanowi to zakres gwarantujący niezbędny poziom bezpieczeństwa, w którym zawarte są najbardziej prawdopodobne zdarzenia, które mogą popsuć wyjazd. Ponadto ubezpieczenie może obejmować: 

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków, 
 • OC w życiu prywatnym, 
 • ubezpieczenie bagażu, 
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego, 
 • ubezpieczenie od poniesienia kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. 

Suma ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych osoby ubezpieczanej, przekłada się ona bowiem na koszt polisy.

Poza podstawowym wariantem – ubezpieczenie można rozszerzyć o wybrane elementy biorąc pod uwagę charakter wyjazdu. Do wyboru mamy:

 • amatorskie uprawianie sportów zimowych,
 • amatorskie uprawianie sportów letnich,
 • amatorskie nurkowanie,
 • uprawianie sportów wysokiego ryzyka,
 • wykonywanie pracy fizycznej,
 • przewlekłe choroby.

Ciekawostką dotyczącą tego ubezpieczenia jest fakt, że jeśli przedłużasz polisę ubezpieczeniową OC lub AC w LINK4 – otrzymasz PODRÓŻE na siedem dni dla jednej osoby gratis.

Przykładowa cena:

Dla jednej osoby podróżującej na terenie Polski przez 4 dni obejmujące weekend – koszt rekomendowanej wersji polisy, zawierającej ubezpieczenie OC w życiu prywatnym to 40,09zł. Przy rezygnacji z rozszerzenia o OC – oszczędność jest niewielka a polisa kosztować będzie 37,80zł.

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!