Zadzwoń teraz:

Ubezpieczenie na Życie – AEGON Bezpieczni Bliscy

Ubezpieczenie dla tych, którzy chcą chronić swoich bliskich przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Gwarantuje bezpieczeństwo dla rodziny w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Co ważne - świadczenie nie podlega opodatkowaniu.

Nieprzewidziane zdarzenia losowe mogą obciążyć nas nieplanowanymi, często bardzo wysokimi kosztami. Warto zadbać o bezpieczeństwo finansowe podpisując odpowiednią umowę.

Aegon – Bezpieczni Bliscy to:

  • ubezpieczenie na okres 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 lub 40 lat, w zależności od preferencji ubezpieczonego (nie później niż do ukończenia 69roku życia ),
  • maksymalna wysokość świadczenia z tytułu śmierci to nawet 1 000 000zł.

Częstotliwość wpłacania składek jest elastyczna – można ją zmienić podczas trwania umowy. Ponadto ubezpieczyciel przewidział możliwość rozszerzenia ochrony – podstawową polisę można uzupełnić aż 9 umowami dodatkowymi. Dotyczą one m.in. następstw nieszczęśliwych wypadków, całkowitej i trwałej niezdolności do pracy czy też konieczności pobytu w szpitalu i operacji. Ubezpieczenie pokryje także koszt zakupu sprzętu rehabilitacyjnego jeśli zajdzie taka potrzeba. Wybór umów dodatkowych i zakres ochrony zależy od decyzji ubezpieczonego i w każdym momencie trwania umowy można go poszerzyć.

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!