Zadzwoń teraz:
Ubezpieczenia mieszkania, Ubezpieczenia na życie, Ubezpieczenia OC, Ubezpieczenia turystyczne

Wyłączenia w ubezpieczeniach

Wyłączenia występują w każdej polsie – zarówno tej na życie, jak i komunikacyjnej, mieszkaniowej czy turystycznej. Na czym polegają i co możemy zrobić, aby choć w pewnym stopniu ich uniknąć?

Wyłączenia to wymienione w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) przypadki zdarzeń, za które ubezpieczyciel nie odpowiada. Określając je ubezpieczyciel unika prób wyłudzenia środków z polisy lub brania odpowiedzialności za zdarzenie, którego można było uniknąć, postępując zgodnie z przepisami lub po prostu odpowiedzialnie. Lista wyłączeń jest zazwyczaj długa i stanowi jeden z najważniejszych elementów OWU.

Do najczęstszych wyłączeń należą:

 1. Ubezpieczenie na życie:
  • śmierć lub wypadek pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • śmierć lub wypadek podczas popełniania czynu prawnie zabronionego,
  • popełnienie samobójstwa przed upływem karencji,
  • śmierć w katastrofie samolotu nielicencjonowanych linii lotniczych,
  • śmierć w wyniku choroby przewlekłej.
 1. Ubezpieczenie OC AC:
  • szkody wyrządzone samemu sobie,
  • szkody wynikłe w przewożonych zarobkowo ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba, że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu niż pojazd przewożący te przedmioty,
  • polegające na utracie podczas zdarzenia biżuterii, gotówki, papierów wartościowych, dokumentów, zbiorów itp.,
  • polegające na zanieczyszczeniu środowiska.
 1. Ubezpieczenie mieszkania:
  • rażące niedbalstwo będące przyczyną szkody,
  • typowe warunki atmosferyczne (deszcz, mróz itp.),
  • nieszczelność okien, drzwi czy instalacji,
  • celowa i umyślna dewastacja mienia przez właściciela polisy.
 1. Polisa turystyczna:
  • podczas zdarzenia właściciel polisy był nietrzeźwy lub pod wpływem środków odurzających,
  • choroba przewlekła lub udanie się w podróż mimo zakazu lekarza,
  • uprawianie sportów ekstremalnych lub wysokiego ryzyka,
  • udział w zamieszkach, demonstracjach itp.

Czy można uniknąć wyłączeń?

Wyłączenia w ubezpieczeniach

Przykładów wyłączeń jest oczywiście znacznie więcej – są one precyzyjnie i drobiazgowo wyliczane przez ubezpieczyciela. Choć czytanie długiego i skomplikowanego dokumentu bywa trudne, wyłączeń nie można jednak lekceważyć, zwłaszcza że postępując racjonalnie i odpowiedzialnie, wielu z nich można uniknąć.

Do najczęstszych błędów należy przebywanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, ale również podróżowanie nielicencjonowanymi liniami lotniczymi, uprawianie sportów ekstremalnych czy udział w różnego typu zamieszkach lub czynach zabronionych. Jeśli nęci nas życie na krawędzi lub w stanach odmiennej świadomości – nie traćmy pieniędzy na polisę.

Pewne wyłączenia wynikają z chęci uchylenia się ubezpieczyciela od odpowiedzialności za zdarzenia będące konsekwencją niezdrowego stylu życia. Ryzyko zachorowania na raka jest dla osób palących bardzo wysokie, więc trudno oczekiwać, że osoby palące mogą liczyć w razie choroby na środki z polisy. Niektóre wyłączenia jednak mogą być dyskusyjne – tak jest na przykład w przypadku chorób przewlekłych, takich jak nadciśnienie.

Dlatego przed decyzją o zakupie konkretnego ubezpieczenia na życie, polisy turystycznej czy mieszkaniowej, albo OC i AC – warto uważnie czytać zarówno wyłączenia, jak i definicje poszczególnych zdarzeń w OWU. Wtedy na przykład nie pomylimy zalania z powodzią i nie będziemy zdziwieni, że polisa nie obejmuje swoją ochroną konkretnych zniszczeń. Jeśli porównamy polisy kilku ubezpieczycieli, bez trudu wyłapiemy wyłączenia najbardziej przyjazne dla posiadacza polisy. Inne trzeba zaakceptować i mieć ich świadomość, zwłaszcza jeśli polisa obowiązuje krótko, jak na przykład polisa turystyczna.

Przeczytaj także: Wyłączenia

Ubezpieczenie na życie 

Wyłączenia w ubezpieczeniach
5 (100%) 4 glos[y]
The following two tabs change content below.
Avatar

Irena Jedzińska

Avatar

Ostatnie wpisy Irena Jedzińska (zobacz wszystkie)

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Zawarte są w nim informacje odnośnie proponowanych polis, które obecnie są najbardziej aktualnymi newsami na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!