Zadzwoń teraz:
Ogólne

Jaka jest płaca minimalna 2019? 

Od 10 października 2002 ustalone jest minimalne wynagrodzenie, jakie pracownik może otrzymać za wykonaną pracę. Co roku jednak ta kwota ulega zmianie – płaca minimalna regularnie wzrasta. Ile wynosi w 2019 roku? 

Płaca minimalna 

Minimalne wynagrodzenie to kwota, którą musi otrzymać pracownik za przepracowany czas, zwykle określana w skali miesiąca. Bez względu na posiadane kompetencje i jakość wykonywanych zadań, nie można pracownikowi zapłacić mniej. Na poziom tego wynagrodzenia nie wpływają także żadne świadczenia – ani obowiązkowe ani dobrowolne, takie jak na przykład ubezpieczenie grupowe czy pakiet medyczny, które zapewnia pracodawca. Kwota, która może stanowić możliwą najniższą pensję, ogłaszana jest każdego roku w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski w terminie do 15 września. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 2100zł brutto, czyli około 1530zł netto. 11 września 2018 roku rząd przyjął rozporządzenie, w którym ustala się nową wysokość płacy minimalnej w 2019 roku. Ile zatem będą zarabiać Polacy? 

Płaca minimalna 2019 

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku w porównaniu do roku poprzedniego jest znaczny, ale nie odbiega znacząco od podwyżek zarządzonych w poprzednich latach. Ustalono, że w 2019 roku najniższe wynagrodzenie za przepracowany miesiąc będzie wynosiło 2250zł brutto, co daje 1634zł netto. W związku z podwyżką, zmianie uległ także minimalny poziom wynagrodzenia godzinowego. W obecnym roku (2019) wynosić będzie 14,70zł. Ten przepis dotyczy osób pracujących w oparciu o umowy cywilno-prawne, przede wszystkim umowy–zlecenia. Szefowa resortu pracy, Elżbieta Rafalska, podkreśla, że podniesienie stawki minimalnej jest uzasadnione niskim bezrobociem, zwiększającą się ilością miejsc pracy oraz wzrostem średniego wynagrodzenia. 

Kto otrzymuje minimalne wynagrodzenie? 

Minimalne wynagrodzenie za przepracowany miesiąc określone ustawowo dotyczy jedynie osób, które są zatrudnione w oparciu o umowę o pracę. Pracownicy posiadający jedynie umowę cywilno-prawną lub umowę o dzieło nie są objęciu tymi regulacjami. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na chwilę obecną minimalne wynagrodzenie otrzymuje 1,5 miliona pracowników zatrudnionych w Polsce.  

Inne świadczenia pracownicze 

Rosnące wynagrodzenie minimalne pociąga za sobą skutki w postaci zmian dotyczących innych świadczeń. Przede wszystkim wraz z pensją, podnosi się kwota należna do wypłacenia w ramach odprawy przy zwolnieniach grupowych czy dodatek za pracę w nocy. Zmianie ulega także kwota zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.  

Co zrobić, gdy pracodawca płaci mniej? 

Minimalne wynagrodzenie obowiązuje na terenie całego kraju i do jego przestrzegania zobowiązani są wszyscy pracodawcy. Zdarzają się jednak przypadki, gdy mimo posiadanej umowy o pracę, zatrudniona osoba nie otrzymuje określonego ustawowo wynagrodzenia. Co zrobić w takiej sytuacji? Jeśli wynagrodzenie nie odpowiada określonej kwocie – jest od niej niższe – można zgłosić ten fakt w Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Jednak warto pamiętać, że do wynagrodzenia zaliczona zostanie premia, jeśli zostanie przyznana – a wraz z nią suma wynagrodzenia może się już mieścić w określonym minimum. 

Jakie elementy wynagrodzenia nie są zaliczane do pensji? 

Niektórych elementów wypłaty nie zaliczają się do płacy minimalnej. Należy do nich przede wszystkim dodatek za pracę w nocy, nagrody pieniężne, wynagrodzenie za nadgodziny oraz odprawa przysługująca pracownikowi odchodzącemu na emeryturę. Są to wypłaty niezależne od wynagrodzenia – dopiero po ich odliczeniu kwota, którą otrzymuje pracownik, nie powinna być niższa niż 2250zł brutto. 

ubezpieczenie grupowe

The following two tabs change content below.
Karolina Burzyńska

Karolina Burzyńska

Od 2017 roku redaktor Przewodnika Ubezpieczeniowego. Związana z branżą ubezpieczeniową od kilku lat. Dzięki zamiłowaniu do dziennikarstwa internetowego Poradnik tworzony przez specjalistów nabiera kształtu przyjaznego odbiorcom.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Zawarte są w nim informacje odnośnie proponowanych polis, które obecnie są najbardziej aktualnymi newsami na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!