Zadzwoń teraz:
Wiadomości

Brak dowodu rejestracyjnego i polisy OC – czy musisz obawiać się mandatu?

Od 1 października 2018 roku nie musisz mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego samochodu, który prowadzisz, ani potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC. Minister Cyfryzacji – Marek Zagórski, podpisał dokument zmieniający wcześniej obowiązujące przepisy w tej kwestii.

Dowód rejestracyjny i polisa OC – tych dokumentów nie musisz okazywać

Do 1 października 2018 roku za brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów, a należały do nich:

  • dowód osobisty,
  • prawo jazdy,
  • dowód rejestracyjny,
  • polisa OC,

groził mandat wysokości 50zł. Dokumenty te należało okazać przy każdej kontroli drogowej. Problem pojawiał się w sytuacji zaginięcia dokumentów (w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego należało postępować zgodnie z informacjami, zawartymi w artykule: Zgubiony dowód rejestracyjny). Zmiana tych przepisów wynika z faktu, że wszystkie informacje, które są w papierowych dokumentach, są także gromadzone w policyjnej bazie danych oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Dlatego posłowie od dłuższego czasu starali się zmienić przepisy na takie, które nie będą wymagały od kierowców posiadania tych dokumentów przy sobie podczas kierowania pojazdem. Komunikat o zniesieniu obowiązku okazywania polisy OC i dowodu rejestracyjnego wszedł w życie 1 października 2018 roku, po trzech miesiącach od podpisania go przez ministra. Taka drobna zmiana, ale cieszy – mówi minister, Marek Zagórski, który podkreśla, że kierowcom, także jemu, zdarza się po prostu zapomnieć dokumentu. Teraz nie będzie za to groziła kara. Wciąż obowiązkowymi dokumentami, które kierowca musi mieć przy sobie, pozostają: dowód osobisty i prawo jazdy. Nie zmieniają się także kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC – nie trzeba jedynie wozić ze sobą dokumentu potwierdzającego kupienie polisy. Przerwa w ciągłości ubezpieczenia nadal skutkować będzie dotkliwą karą finansową.

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego według nowych przepisów

Wraz ze zmiana przepisów dotyczących posiadania dokumentów, uległy zmianie także formalności związane z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Przed 1 października, w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad ochrony środowiska lub zagrażania bezpieczeństwu kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego, dowód rejestracyjny zostawał fizycznie zatrzymany. Po zmianie jednak jest to niemożliwe – zatem kierowca otrzyma jedynie pokwitowanie, a informacja i zatrzymaniu dokumentu pojawi się w Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Co zrobić z dowodem rejestracyjnym po zmianach przepisów?

Nowe regulacje prawne znoszą jedynie obowiązek okazywania dowodu rejestracyjnego podczas kontroli drogowej – wciąż jednak dokument ten jest wymagany. Nadal będzie potrzebny do przeprowadzenia okresowych badań technicznych w Stacji Kontroli Pojazdów oraz przy zawieraniu transakcji sprzedaży samochodu. Należy także o nim pamiętać wyjeżdżając za granicę. Istnieją ponadto sytuacje, kiedy dokumenty, mimo, że niewymagane – nadal okazują się przydatne. Jeśli w razie kolizji nie widzisz potrzeby wzywania policji i chcesz ograniczyć się do spisania oświadczenia – dowód rejestracyjny i polisa OC będą pomocne i usprawnią procedurę, choć potrzebne dane możesz sprawdzić także (o ile możesz skorzystać z Internetu podczas kolizji) na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – www.ufg.pl,  lub korzystając z aplikacji stworzonej przez UFG – Na wypadek, dostępną dla posiadaczy smartfonów.

Kiedy obowiązek posiadania dowodu rejestracyjnego w formie papierowej nadal obowiązuje?

W niektórych sytuacjach nie można zostawić w domu dowodu rejestracyjnego mimo zmiany przepisów. Wyjątek dotyczy osób, które kupiły samochód za granicą i nadal jest on tam zarejestrowany – dane takiego pojazdu nie będą figurować w CEPiK, zatem podczas kontroli drogowej należy okazać zarówno dowód rejestracyjny jak i ubezpieczenie OC.

wybierz najtańsze OC na rynku

The following two tabs change content below.

Karolina Burzyńska

Od 2017 roku redaktor Przewodnika Ubezpieczeniowego. Związana z branżą ubezpieczeniową od kilku lat. Dzięki zamiłowaniu do dziennikarstwa internetowego Poradnik tworzony przez specjalistów nabiera kształtu przyjaznego odbiorcom.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Zawarte są w nim informacje odnośnie proponowanych polis, które obecnie są najbardziej aktualnymi newsami na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!

ubezpieczenie OC