Zadzwoń teraz:
Ubezpieczenia na życie

Jak wypowiedzieć umowę na ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie to zobowiązanie finansowe na wiele lat, a tak długi czas może przynieść niespodziewane zmiany. Może się okazać, że wybrana polisa nie spełnia oczekiwań ubezpieczonego lub po prostu brakuje środków na regularne opłacanie składki. Czy można wówczas zrezygnować z ochrony? Jak wypowiedzieć umowę na ubezpieczenie na życie?

Jak wypowiedzieć umowę na ubezpieczenie na życie zaraz po jej podpisaniu?

Jeśli umowa na ubezpieczenie na życie została podpisana pochopnie i szybko okazuje się, że inna oferta jest lepsza – nic straconego. Każdy, kto decyduje się na polisę obejmującą więcej niż sześć miesięcy ma prawo zrezygnować z niej przez trzydzieści pierwszych dni. Wyjątek stanowią jednak przedsiębiorcy. Oni także mają możliwość odstąpienia od umowy, ale tylko przed siedem dni od momentu podpisania umowy. Rezygnacja z polisy nie oznacza jednak, że za ochronę nie trzeba zapłacić. Za czas, kiedy umowa trwała, trzeba wnieść odpowiednią opłatę. W przypadku odstąpienia od umowy w pierwszym, trzydziestodniowym okresie, przestanie ona obowiązywać w momencie dostarczenia ubezpieczycielowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

Jak powinno wyglądać oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczeniowej?

Nie ma jednego obowiązującego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczeniowej. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe przygotowało własny wzór pisma, które należy dostarczyć. Zwykle można je znaleźć na stronie internetowej ubezpieczyciela lub poprosić o nie w siedzibie firmy. Oświadczenie jest jednak bardzo proste w konstrukcji. Zawiera:

 • imię i nazwisko ubezpieczonego,
 • jego datę urodzenia,
 • serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, 
 • aktualny adres stałego zamieszkania, a w przypadku firm – adres siedziby,
 • telefon kontaktowy,
 • numer polisy, która ma zostać rozwiązana,
 • informacja o tym, jak ma zostać zwrócona składka za niewykorzystany czas (numer rachunku bankowego lub adres, na jaki ma być zrobiony przekaz pocztowy),
 • nazwa i adres Urzędu Skarbowego właściwego dla ubezpieczonego, jeśli w ramach polisy prowadzony był rachunek IKE lub IKZE,
 • podpis ubezpieczonego lub pełnomocnika. 

Jak wypowiedzieć umowę na ubezpieczenie na życie w późniejszym czasie?

Umowę na ubezpieczenie na życie można wypowiedzieć w dowolnym momencie jej trwania. W zależności jednak od rodzaju polisy (ochronna, ochronno-oszczędnościowa lub ochronno-inwestycyjna) oraz czasu, jaki upłynął od podpisania umowy, trzeba się liczyć z innymi konsekwencjami wypowiedzenia.

Wykup polisy na ubezpieczenie na życie

Rozwiązanie umowy na ubezpieczenie na życie wiąże się z tym, że wpłacone pieniądze przepadną. Aby tak się nie stało, większość produktów można wykupić.  Wykup polisy to nic innego jak zwrot części wpłaconych składek, jednak choć zasady wykupu są różne, nie można liczyć na zwrot pełnej kwoty, która została wpłacona. Jest to bowiem wynagrodzenie dla towarzystwa ubezpieczeniowego, które w określonym czasie udzielało ochrony ubezpieczonemu. Zasada ogólna jest zatem taka, że im krótszy czas trwania umowy, czyli im wcześniej ubezpieczony z niej rezygnuje, tym mniejsza wartość wykupu. Wszystkie szczegółowe informacje o możliwości wykupu polisy znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Jeśli zatem zachodzi niebezpieczeństwo, że polisa może zostać rozwiązana przed czasem, warto czytając ten dokument zwrócić szczególną uwagę na fragmenty dotyczące tej procedury i ilości pieniędzy, jakie można odzyskać. 

Dlaczego warto wiedzieć jak wypowiedzieć umowę na ubezpieczenie na życie?

Rezygnacja z ubezpieczenia na życie nigdy nie jest korzystne finansowo dla ubezpieczonego. Większa lub mniejsza część wpłaconych pieniędzy przepadnie. W niektórych sytuacjach jednak nie ma innego wyjścia i umowę trzeba rozwiązać. Przeważnie taka decyzja jest związana ze zmianą sytuacji finansowej. Jeśli uległa ona pogorszeniu, może się okazać, że ustalona przy podpisywaniu umowy składka nie jest już możliwa do udźwignięcia dla ubezpieczonego. Ale istnieją także inne popularne powody, dla których rozwiązanie umowy może być konieczne:

 • zakres ochrony ubezpieczenia jest zbyt wąski,
 • na rynku pojawiła się inna, dużo atrakcyjniejsza oferta,
 • pojawiła się możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego i polisa indywidualna nie jest już potrzebna,
 • towarzystwo ubezpieczeniowe odmówiło wypłaty odszkodowania za zdarzenie ubezpieczeniowe, przez co ubezpieczony stracił zaufanie do produktu,

Aby wypowiedzieć umowę na ubezpieczenie na życie nie trzeba podawać powodu, z jakiego następuje rezygnacja, choć i na takie uwagi znajdzie się miejsce w formularzu.

Ubezpieczenie na życie 

The following two tabs change content below.
Avatar

Małgorzata Stępień

Specjalista ds. ubezpieczeń. Posiada ogromne doświadczenie w obsłudze klienta. Współtworząc Poradnik Przewodnika Ubezpieczeniowego dzieli się swoją wiedzą zdobytą w agencjach ubezpieczeniowych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Zawarte są w nim informacje odnośnie proponowanych polis, które obecnie są najbardziej aktualnymi newsami na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!