Zadzwoń teraz:
Ubezpieczenia dla firm

Jak zabezpieczyć firmę?

Prowadzisz własną firmę? Jedną z pierwszych rzeczy, o której warto pomyśleć, jest OC działalności gospodarczej dostosowane do zakresu i specyfiki działalności. Właściciele firm odpowiadają za nieumyślne szkody wyrządzone klientom. Dlatego powinni ubezpieczyć się od ryzyka wiążącego się z prowadzeniem przez nich działalności oraz szkodami materialnymi, mogącymi wpłynąć na finanse firmy. Sprawdź jak zabezpieczyć firmę – OC działalności gospodarczej.

Ubezpieczenie firmy – co można ubezpieczyć?

Ubezpieczenie firmy obejmuje przede wszystkim rzeczy materialne wchodzące w skład majątku firmy. Bardzo często wyposażenie jest kluczowe dla funkcjonowania firmy. Jego strata uniemożliwiłaby zdobywanie zarobków i poważne konsekwencje finansowe. Ubezpieczenie mienia firmy może obejmować:

  • konstrukcje i budowle,
  • sprzęt elektryczny,
  • maszyny, urządzenia,
  • pieniądze należące do firmy,
  • oprogramowanie,
  • mienie pracowników.

Ubezpieczenie majątku działalności gospodarczej dotyczy kradzieży, zalania, przepięcia i innych zdarzeń losowych, mogących wystąpić podczas prowadzenia działalności. Wykupując polisę, należy sprawdzić jej dokładny zakres i dostosować ją do zdarzeń, które mogą wystąpić na terenie prowadzonej działalności. Przykładowo, prowadząc firmę na terenach wysokogórskich, w ubezpieczeniu powinno znajdować się również zabezpieczenie przed lawiną.

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej

Ubezpieczenie OC zapewnia ochronę firmom prowadzącym działalność usługową lub zajmującym się produkcją, w których istnieje ryzyko uszczerbku na zdrowiu osób trzecich. Pod uwagę trzeba wziąć nie tylko klientów, ale również pracowników firmy lub zakładu produkcyjnego. Zakres polisy powinien zostać przygotowany indywidualnie, najlepiej przez doświadczonego agenta, który w polisie zawrze wszystkie możliwe ryzyka.

OC działalności gospodarczej

Podstawowe warianty ubezpieczenia firmy OC zawierają najczęściej szkody powstałe w wyniku przepięć elektrycznych, awarii urządzeń, nieumyślne szkody powstałe podczas prac budowlanych, działania podwykonawców, szkody wyrządzone przez sprzedawany produkt lub będące następstwem wypadków przy pracy. Dodatkowo istnieje możliwość ubezpieczenia OC firmy od zanieczyszczenia środowiska lub nienależytego wypełnienia zobowiązania względem klienta lub kontrahenta.

Obowiązkowa polisa OC zawodowa

W przypadku niektórych zawodów ubezpieczenie OC firmy jest obowiązkowe i jest wymogiem wykonywania profesji. Ubezpieczenie zawodowe obejmuje odpowiedzialność cywilną, będącą następstwem szkód wyrządzonych pacjentom lub klientom. Dotyczy to szkód wyrządzonych bezpośrednio, np. podczas operacji, zabiegu lub szkód wyrządzonych nieodpowiednią poradą prawną lub wadliwym projektem architektonicznym.

Zawody, które muszą liczyć się z obowiązkowym ubezpieczeniem OC, to:

-lekarz,

-prawnik,

-agent ubezpieczeniowy,

-notariusz,

-rzeczoznawca majątkowy,

-detektyw,

-architekt.

W przypadku zawodów, takich jak weterynarz, tatuażysta lub kosmetyczka nie istnieje wymóg obowiązkowego ubezpieczenia OC. Podejmując się profesji, w której mamy bezpośredni wpływ i kontakt z klientem, warto pomyśleć o nieobowiązkowym ubezpieczeniu i mieć pewność, że w razie nieszczęśliwego wypadku lub błędu nie będziemy musieli pokrywać wyrządzonych szkód z własnej kieszeni.

Ubezpieczenie firmy – cena

Cena ubezpieczenia firmy jest ściśle związana z charakterem wykonywanej działalności. Składka będzie zmieniać się w zależności od zakresu i oferowanych usług. Najniższe składki zaczynają się już od 200 zł i dotyczą standardowego pakietu, chroniącego firmę przed ogniem i innymi zdarzeniami losowymi. Ochronę można rozszerzyć o ubezpieczenie wyposażenia lub pracowników. Koszt ubezpieczenia firmy będzie zależał również od ryzyka i prawdopodobieństwa wystąpienia szkody. Ostatnim parametrem jest wielkość firmy oraz rodzaj wykonywanej działalności. Z pomocą doświadczonego agenta polisę można swobodnie zmniejszać lub powiększać tak, aby dopasować jej zakres do profesji.

 

 

The following two tabs change content below.

Adriana

Ostatnie wpisy Adriana (zobacz wszystkie)

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Zawarte są w nim informacje odnośnie proponowanych polis, które obecnie są najbardziej aktualnymi newsami na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!

ubezpieczenie OC