Ubezpieczenia mieszkania

Ubezpieczenie fotowoltaiki

W ostatnich czasach sektor OZE dynamicznie się rozwija. Nic bowiem dziwnego, idziemy w kierunku zielonej gospodarki i ograniczenia emisji spalin. Fotowoltaika wydaje się być naprawdę dobrym, ekologicznym, a co najważniejsze tanim źródłem energii, pochodzącym od słońca.

Zielona energia się opłaca!

Już od kilku lat lokalne samorządy wspierają montaż paneli fotowoltaicznych i słonecznych. Składając odpowiedni wniosek w Urzędzie każdy ma szansę otrzymać dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł. Jest to o tyle korzystne, że po pierwsze – oszczędzamy na montażu, po drugie – oszczędzamy na korzystaniu z energii. Promienie słoneczne są bowiem za darmo. A więc w dalszej przyszłości zakup ten będzie bardzo opłacalny.

Jednakże, zakup i montaż instalacji dla domu jednorodzinnego, nawet z dofinansowaniem, to inwestycja rzędu kilkunasty tysięcy złotych (jedno ogniwo kosztuje ok. 500 zł). Warto więc zabezpieczyć się na wypadek zniszczenia tego mienia.

Dobrym pomysłem w tym zakresie jest po prostu ubezpieczenie fotowoltaiki.

Panele fotowoltaiczne a panele słoneczne – jaka jest różnica?

Zanim jednak przejdziemy do ubezpieczeń, pochylmy się nad rozróżnieniem technologii tych systemów.

Instalacja fotowoltaiczna polega na tym, że energia słoneczna zostaje zamieniona na prąd stały, a dochodzi do tego w ogniwach fotowoltaicznych, z których składają się panele słoneczne. Czyli mówiąc wprost – panele pobierają energię z promieni słonecznych i przetwarzają ją na energię elektryczną, która następnie zasila sprzęty domowe. Co ważne, w przypadku tej instalacji nadwyżkę zgromadzonej energii można sprzedać przedsiębiorstwom specjalizującym się w jej dystrybucji.

Instalacja solarna produkuje przede wszystkim energię cieplną. Wykorzystuje się ją przede wszystkim do podgrzewania wody użytkowej i pomocniczo do ogrzewania pomieszczeń. W tym przypadku nadwyżki energii nie można spieniężyć.

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych a ubezpieczenie paneli słonecznych

Jak widać, panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne to różne technologie i zastosowania. Dla Towarzystw Ubezpieczeniowych jednak nie ma to dużego znaczenia – instalacje można ubezpieczyć praktycznie na takich samych zasadach.

Taka polisa może pomóc w następujących sytuacjach:

 • Uszkodzenia lub zniszczenia mikroinstalacji fotowoltaicznej. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w momencie uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia paneli w wyniku np. gradu, ognia, śniegu czy innego zdarzenia losowego. Jest też możliwość zwrotu kosztów (do 15% sumy ubezpieczenia) np. rozbiórki i demontażu jej zniszczonych lub uszkodzonych elementów.
 • Przerwy w pracy instalacji. Pieniądze zostaną wypłacone wówczas, jeżeli instalacja fotowoltaiczna nie będzie działać (nie dłużej jednak niż określona w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) liczba dni kalendarzowych) i z tego powodu powstaną straty finansowe.

Ubezpieczenie fotowoltaiki – cena

Cena ubezpieczenia fotowoltaiki zależy oczywiście od jej zakresu. Podczas wyliczenia składki Ubezpieczyciel bierze się pod uwagę przede wszystkim:

 • rodzaj instalacji,
 • producenta,
 • moc,
 • miejsce montażu (na dachu, ścianie czy na ziemi),
 • czas trwania ubezpieczenia,
 • sposób zabezpieczenia instalacji,
 • historię szkód.

Średni koszt takiego ubezpieczenia wynosi już od 300 zł rocznie.

Czy istnieje ubezpieczenie fotowoltaiki od kradzieży?

Tak, ubezpieczenie fotowoltaiki od kradzieży możesz znaleźć w wielu Towarzystwach Ubezpieczeniowych, już nawet w wariancie podstawowym. Z reguły jednak nie jest to osobna polisa, ale ubezpieczenie dodatkowe w ramach polisy domu.

Przykładowo, zakres takiego ubezpieczenia obejmuje ochroną ryzyka wymienione w OWU, m.in.:

 • grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcia (szkody elektryczne), trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, upadek obiektów, zapadanie się ziemi, zalanie;
 • działanie osób trzecich, czyli kradzież instalacji lub jej elementu, wandalizm, dewastacja;
 • koszty, które poniósł właściciel z powodu przeprowadzenia akcji ratowniczej lub usuwaniem pozostałości po szkodzie;
 • koszty związane z postępem technologicznym, oznacza to sytuację, gdy nie możliwe jest odkupienie identycznego zniszczonego elementu instalacji i trzeba zainstalować nowszy lub droższy.

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania?

Jak w każdym ubezpieczeniu, tak i w tym również, są sytuacje, w których TU może nie wypłacić odszkodowania za zniszczenie lub awarię instalacji.

Najczęstsze wyłączenia odpowiedzialności TU dotyczą szkód:

 • wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczonego lub osobę, której ubezpieczony powierzył pieczę nad ubezpieczoną instalacją fotowoltaiczną,
 • powstałych z powodu normalnego zużycia lub naturalnego procesu starzenia się instalacji fotowoltaicznej w związku z jej normalnym użytkowaniem;
 • spowodowanych wadami lub usterkami istniejącymi przed objęciem instalacji fotowoltaicznej ochroną ubezpieczeniową;
 • za które odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca, zakład serwisujący lub naprawiający;
 • powstałych w następstwie działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, strajków lub niepokojów społecznych, aktów terroryzmu.

Pełna lista wyłączeń odpowiedzialności znajduje się w OWU danego ubezpieczenia i warto się z nią dobrze zapoznać.

Ubezpieczenie fotowoltaiki kalkulator

Chcąc sprawdzić, ile kosztuje ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych lub ubezpieczenie paneli słonecznych warto skontaktować się doradcą ubezpieczeniowym. Specjalista na postawie wywiadu dokona analizy dostępnych ofert i posługując się kalkulatorem ubezpieczeniowym wyliczy dokładną składkę.

W Internecie można znaleźć wiele informacji na temat kosztów, cen czy zakresu takiego ubezpieczenia. Jednakże wyliczenia te są randomowe i tak naprawdę nie pasują do każdej sytuacji. Jeżeli chcemy znaleźć dobre i dopasowane ubezpieczenie fotowoltaiki kalkulator cen podczas spotkania z doradcą dostarczy nam wiarygodnych informacji.

The following two tabs change content below.

Krzysztof Nowakowski

Specjalista ds. ubezpieczeń. Posiada ogromne doświadczenie w obsłudze klienta. Współtworząc Poradnik Przewodnika Ubezpieczeniowego dzieli się swoją wiedzą zdobytą w agencjach ubezpieczeniowych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Zawarte są w nim informacje odnośnie proponowanych polis, które obecnie są najbardziej aktualnymi newsami na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!