Zadzwoń teraz:
Ubezpieczenia na życie

Jakie wybrać ubezpieczenie na emeryturę? 

Niewiele młodych osób wybiega myślą w przyszłość tak bardzo, żeby zabezpieczyć się na jesień życia i emeryturę. Każdemu wydaje się, że jest na to jeszcze czas. Doświadczenie mówi jednak, że warto zacząć oszczędzać wcześniej, inaczej na godne pieniądze w podeszłym wieku nie ma szans. Jak wybrać ubezpieczenie? Czy warto zdecydować się na polisę w podeszłym wieku, jeśli nie zadbaliśmy o to wcześniej? 

Ubezpieczenie na emeryturę 

Podeszły wiek niesie ryzyko zachorowań, coraz większych trudności związanych z wykonywaniem codziennych czynności i potrzebą kupowania wielu medykamentów. Oznacza to, że koszt życia starszej osoby jest wciąż znaczny, mimo, że znika część wydatków. Ponadto aktywne spędzanie czasu także wymaga nakładów finansowych, a chcąc cieszyć się dobrą kondycją przez długie lata, nie można rezygnować z potrzeb organizmu. Skąd zatem wziąć środki na pokrycie tych wszystkich kosztów? Do tego celu powinna służyć emerytura – stała kwota, wypłacana co miesiąc mimo zaprzestania pracy zarobkowej. W praktyce jednak nie każdy może liczyć na emeryturę, która wystarcza na podstawowe potrzeby. 

Emerytura z ZUS 

Emerytura wynikająca z opłacanych przez lata pracy składek na ubezpieczenie społeczne należy się tym osobom, które pracowały w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie. Tym osobom składki płacił pracodawca. Ale jeśli pracujesz w oparciu o umowę o dzieło, także możesz opłacać ubezpieczenie – wystarczy, że zgłosisz się do dobrowolnego ubezpieczenia. W praktyce jednak mało kogo stać na to, aby opłacać składki, które byłyby podstawą do wypłaty emerytury gwarantującej godne życie. 

Polisa inwestycyjna 

Zgromadzenie środków, z których można będzie korzystać na starość, wymaga podjęcia decyzji, jaka forma jest najkorzystniejsza. Z pewnością odkładanie pieniędzy w skarbonce to niewłaściwe rozwiązanie, nie pozwala bowiem na zysk. Należałoby odkładać ogromne kwoty, aby ich ilość po 20-30 latach była zadowalająca. Lepszym rozwiązaniem są inwestycje, na przykład zakup nieruchomości na wynajem. Takie postępowanie wymaga jednak nakładów pracy i regularnego poświęcania czasu na przedsięwzięcie, poza tym z biegiem czasu potrzebne są także nakłady finansowe – kupione mieszkania trzeba remontować, doposażać oraz ubezpieczać. W tej ostatniej kwestii dużą pomocą okazują się kalkulatory internetowe – wciąż jednak trzeba liczyć się z potrzebą poniesienia kosztów. Dlatego najrozsądniejszym rozwiązaniem jest zakup polisy inwestycyjnej z funduszami kapitałowymi. Takie rozwiązanie pozwoli osiągnąć znacznie lepszy zysk, niż w przypadku odkładania pieniędzy na lokacie bankowej. Trzeba jednak mieć na uwadze, że wiąże się mimo wszystko z pewnym ryzykiem – jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe upadnie, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie wypłaci Ci kwoty, która byłaby równowartością zysku, gdyby polisa działała zgodnie z określonym planem. 

Ubezpieczenie dla osób starszych 

Bez względu na to, w jaki sposób zgromadzisz fundusze na samodzielne życie podczas emerytury, warto pomyśleć w tym czasie o ubezpieczeniu dla osób starszych. Polisa zapewnia wypłatę świadczenia w sytuacjach zawartych w umowie – i choć oferty różnią się nieco od tych, przeznaczonych dla osób młodych – na podobne rzeczy należy zwrócić uwagę przy wyborze najlepszego produktu. Oczywiście podeszły wiek wiąże się z większym ryzykiem zachorowania i pobytu w szpitalu, ubezpieczenie nie obejmuje jednak tych chorób, które pojawiły się przed podpisaniem umowy. Także wizyty w szpitalu i poddanie się określonym zabiegom podlega wypłacie świadczenia tylko w ograniczonym, ustalonym w umowie zakresie. Na co zatem zwrócić uwagę wybierając polisę? 

  • Wiek ubezpieczonego 

W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego istnieją różne ograniczenia dotyczące wieku, w jakim można zawrzeć umowę. Im jesteś starszy, tym pula dostępnych ofert jest mniejsza. Nie oznacza to jednak, że nie ma ofert dla osób, które przekroczyły na przykład osiemdziesiąty rok życia. 

  • Zakres ochrony 

Bardzo duże znaczenie w ustalaniu wysokości składki ma zakres ochrony, jaki ma dawać polisa. W przypadku ubezpieczeń dla osób starszych dostępnych jest wiele możliwości – od ubezpieczenia tylko kosztów pogrzebu, po szeroki zakres ochrony na wypadek choroby czy hospitalizacji. 

Ubezpieczenie na życie i dożycie 

Warto zwrócić uwagę na grupę polis ubezpieczeniowych na dożycie. Są to umowy, w myśl których dożycie określonego w nich wieku powoduje wypłatę świadczenia. To ciekawa alternatywa dla ubezpieczeń bezterminowych, w których odszkodowanie wypłacane jest bliskim dopiero po śmierci ubezpieczonego. W przypadku polis na dożycie, także sam ubezpieczony może skorzystać ze zgromadzonych pieniędzy i przeznaczyć je na dowolny cel.  

Ubezpieczenie na życie w PZU – Polisa na zawsze 

To ciekawa oferta, która zapewnia bezpieczeństwo już od 13 roku życia. Składki należy opłacać przez czas określony w umowie, zazwyczaj tylko przez okres aktywności zawodowej, później ochrona dalej obowiązuje, jednak nie trzeba jej opłacać. Gwarantuje jednak otrzymanie spadku osobom najbliższym po śmierci ubezpieczonego. Do ubezpieczenia należy przystąpić przed ukończeniem 80 roku życia. Ochrona działa na całym świecie, 24h na dobę. Co ciekawe, polisę można rozszerzyć o wiele umów dodatkowych, które zapewniają bezpieczeństwo finansowe w przypadku: 

  • ciężkiej choroby, 
  • pobytu w szpitalu,  
  • przebycia operacji, 
  • złamań,  
  • trwałego inwalidztwa. 

Polisa gwarantuje zatem kompleksową ochronę, którą można objąć zarówno osoby młode, jak i seniorów. 

Ubezpieczenie na życie w towarzystwie ubezpieczeniowym AVIVA – Dla najbliższych 

Polisa na życie Dla najbliższych to oferta dedykowana osób starszym. Aby podpisać umowę należy mieć więcej niż 40 i mniej niż 75 lat. To polisa bezterminowa –  obejmuje ochroną ubezpieczonego do końca życia. Wysokość składki może zaczynać się już od 40zł miesięcznie – co więcej, aby przystąpić do ubezpieczenia nie trzeba wypełniać ankiety medycznej ani poddawać się badaniom. Cechą, która wyróżnia to ubezpieczenie spośród innych polis, jest gwarancja podniesienia sumy ubezpieczenia o 10% raz na każde 5 lat, aż do osiągnięcia 85 roku życia przez ubezpieczonego. Jednocześnie nie wpływa to na wysokość ustalonej wysokości składki. 

Ubezpieczenie na życie dla seniora – Generali Lew Senior 

To także produkt stworzony z myślą o emerytach. Świadczy o tym ograniczenie wiekowe wprowadzone przez ubezpieczyciela – polisę może podpisać każda osoba pomiędzy 50 a 75 rokiem życia, bez względu na stan zdrowia – także w przypadku tego ubezpieczenia nie trzeba bowiem wypełniać ankiety medycznej ani poddawać się badaniom. Warto także wspomnieć, że cena polisy jest bardzo atrakcyjna – składka to wydatek 25zł miesięcznie. Tym, co odróżnia ofertę od przedstawionych polis, jest możliwość oszczędzania i inwestowania środków. Wpłaty dokonywane w dowolnym momencie i mogą być wypłacone na życzenie ubezpieczonego. 

Ubezpieczenie dla emerytów 

Jeśli od emerytury dzieli Cię jeszcze wiele lat, pomyśl o możliwości gromadzenia pieniędzy na ten czas. Środki z ZUS’u mogą nie być wystarczające, aby pozwolić sobie na realizację wszystkich planów i godne życie. Dlatego warto pomyśleć o tej potrzebie wcześniej. Jeśli natomiast czas Twojej emerytury zbliża się szybkimi krokami – wybierz najlepszą polisę dla seniorów. Może ona znacząco ułatwić sprawy związane z podeszłym wiekiem lub tylko zabezpieczyć najbliższych przed kosztami związanymi między innymi z pogrzebem po Twojej śmierci. 

 Ubezpieczenie na życie 

The following two tabs change content below.

Karolina Burzyńska

Od 2017 roku redaktor Przewodnika Ubezpieczeniowego. Związana z branżą ubezpieczeniową od kilku lat. Dzięki zamiłowaniu do dziennikarstwa internetowego Poradnik tworzony przez specjalistów nabiera kształtu przyjaznego odbiorcom.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Zawarte są w nim informacje odnośnie proponowanych polis, które obecnie są najbardziej aktualnymi newsami na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!

ubezpieczenie OC