Zadzwoń teraz:

Ubezpieczenie OC dla ratownika medycznego 

Od 1 stycznia 2012 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dla przedstawicieli branży medycznej. Każda osoba, świadcząca usługi tego typu, objęta jest ustawowym obowiązkiem posiadania OC. Przed czym chronią takie polisy? Dlaczego są obowiązkowe? Czy podstawowa ochrona wystarczy? 

Ratownik medyczny 

Od 2015 roku, aby uzyskać uprawnienia niezbędne do wykonywania zawodu, należy ukończyć studia wyższe. Wcześniej możliwa była nauka w szkole policealnej – dziś minimalne wymagania to studia licencjackie. Czym zajmuje się ratownik medyczny i gdzie może pracować? 

Ratownik medyczny to osoba udzielająca pomocy medycznej, szczególnie w sytuacji nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik nie jest lekarzem i nie wszystkie czynności medyczne leżą w jego kompetencji – zajmuje się podstawowymi działaniami niezbędnymi do ratowania życia, jest często pierwszą osobą udzielającą podstawowej pomocy osobie poszkodowanej w wypadku lub takiej, którą dotknęło nagłe zachorowanie. Głównym zadaniem ratownika jest przybyć na miejsce wezwania, udzielić pomocy lub podjąć reanimację – oraz monitorować osobę chorą lub poszkodowaną podczas transportu. Poza codzienną pracą w karetce ratownicy często wspomagają akcje ewakuacyjne oraz stanowią wsparcie dla innych służb, takich jak wojsko, policja czy straż pożarna.  

W związku z wykonywanymi obowiązkami ratownik medyczny obarczony jest ogromną odpowiedzialnością – ryzyko zawodowe jest bardzo duże. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma za zadanie chronić osobę objętą ochroną przed roszczeniami poszkodowanych osób. Poza obowiązkową polisą istnieje na rynku szereg ubezpieczeń przygotowanych jako uzupełnienie podstawowej ochrony OC.  

Ubezpieczenie dla ratownika medycznego 

Obowiązkową polisę OC oferuje między innymi PZU. Wybierając Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny można nie tylko spełnić wymóg ustawowy ale także wybrać wariant ubezpieczenia rozszerzonego o takie zdarzenia jak wypadki ubezpieczeniowe poza granicami kraju czy też szkody w mieniu wynajmowanym. 

Najbardziej kompleksowy pakiet ochrony dla ratowników przygotowało Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo HESTIA. Pełny pakiet obejmuje: 

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) 
  • NNW + HIV/WZW + Utrata dochodu 
  • Ochrona Prawna (OP) 

Ochrona OC, jak każde ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, chroni przed roszczeniami osób trzecich. W tym przypadku ratownik podlega ochronie również poza godzinami pracy a ubezpieczenie obejmuje nie tylko wykwalifikowanych ratowników ale także stażystów i praktykantów w trakcie zdobywania uprawnień. Ponadto ubezpieczenie obejmuje także szkody powstałe w wyniku uszkodzenia pojazdów mechanicznych do kwoty – limit ochrony wynosi 15 000zł. 

 

NNW + HIV/WZW + Utrata dochodu jest nowatorskim produktem ubezpieczeniowym, w którym oprócz standardowej ochrony przed następstwami nieszczęśliwych wypadków umieszczono ubezpieczenie na wypadek jednego z najczęstszych zagrożeń, jakim jest zarażenie chorobą zakaźną. Warunkiem wypłaty świadczenia jest niezwłoczne (do trzech dni) poddanie się procedurze poekspozycyjnej w przypadku niezamierzonego kontaktu z płynami ustrojowymi, mogącego prowadzić do zakażenia. Natomiast w sytuacji, w której ratownik nie był świadomy zarażenia – ochrona obowiązuje bez względu na moment kontaktu z wirusem. Dodatkowo można poszerzyć zakres ochrony o brak możliwości wykonywania zawodu wskutek choroby lub całkowitej niezdolności do pracy, która jest konsekwencją wypadku. Taką klauzulę mogą zawrzeć w umowie osoby pracujące na kontrakcie, których wykonywanie czynności ratownika medycznego jest stałym źródłem dochodu a przerwa w pracy trwa nie dłużej niż trzy miesiące. 

Ochrona Prawna to z kolei polisa zapewniająca wsparcie finansowe na wypadek sądowych roszczeń osoby poszkodowanej – dostępna w dwóch wariantach: podstawowym i pełnym. W przypadku wybrania szerszego zakresu ochrony ubezpieczyciel pokrywa wszystkie koszty związane z koniecznością obrony przed sądem. 

The following two tabs change content below.

Karolina Burzyńska

Od 2017 roku redaktor Przewodnika Ubezpieczeniowego. Związana z branżą ubezpieczeniową od kilku lat. Dzięki zamiłowaniu do dziennikarstwa internetowego Poradnik tworzony przez specjalistów nabiera kształtu przyjaznego odbiorcom.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Zawarte są w nim informacje odnośnie proponowanych polis, które obecnie są najbardziej aktualnymi newsami na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!

ubezpieczenie OC