Zadzwoń teraz:
Ogólne

Wypadek na chodniku – kto zapłaci odszkodowanie?

Lato dobiegło końca, za oknami coraz częściej pada deszcz, spadają liście zalegające na chodnikach – a to może sprawić, że o poślizgnięcie i upadek nietrudno. Czy kiedy zdarzy się wypadek na chodniku można starać się o odszkodowanie? Kto powinien je zapłacić?

Czy można starać się o odszkodowanie, gdy dojdzie do wypadku na chodniku?

Choć to zima jest czasem, kiedy w szpitalach pojawia się najwięcej ofiar urazów doznanych na uszkodzonych lub nieodśnieżonych chodnikach, już jesienią zdarzają się przypadki poślizgnięcia na mokrych liściach. Złamana ręka czy skręcona kostka to powody, dla których coraz więcej osób zastanawia się, czy w takiej sytuacji możliwe jest uzyskanie odszkodowania. Do kogo jednak należy się po nie zwrócić? Odpowiedzi należy szukać w przepisach.

Jakie przepisy regulują kwestię odszkodowania za wypadek na chodniku?

Jeśli w skutek wypadku na chodniku dojdzie do uszkodzenia ciała, poszkodowany ma prawo ubiegać się o rekompensatę finansową za doznane urazy. Przede wszystkim Kodeks cywilny nakazuje każdą powstałą szkodę naprawić:

Art. 415 Kodeksu cywilnego:

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Jednak nie oznacza to, że poszkodowany nie ma żadnych obowiązków w związku z powstałą szkodą. To na nim bowiem spoczywa obowiązek udowodnienia, że należy mu się odszkodowanie. Wynika to z innego zapisu, również zawartego w Kodeksie cywilnym:

Art. 6 Kodeksu cywilnego:

Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

W większości przypadków spełnienie tego obowiązku nie jest trudne. Wystarczy bowiem powołać się na zapis zawarty w Ustawie a dnia 13 września 1996 ro. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Znajduje się tam zapis:

Art. 5.4

Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach nie wymienionych w ust. 1-3 należą w odniesieniu do dróg publicznych – do zarządu drogi, a w odniesieniu do pozostałych terenów – do gminy.

Zapis nie dotyczy jednak chodników znajdujących się wzdłuż prywatnej posesji. Przepis, który dotyczy takich chodników znajduje się w tym samym akcie prawnym, nieco wcześniej:

Art. 5.1

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym praz przyłączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej,

2) gromadzenie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w urządzeniach, o których mowa w pkt. 1,

3) usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,

4) oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Ostatni punkt wyraźnie wskazuje, że obowiązkiem właściciela nieruchomości położonej bezpośrednio przy chodniku, jest usuwanie liści, błota i innych zanieczyszczeń z  chodnika, tak, by można było nim bezpiecznie przejść. 

Do jakich szkód dochodzi na chodnikach?

Warto zauważyć, że na chodnikach dochodzi nie tyko do urazów spowodowanych upadkiem na śliskiej bądź zamarzniętej powierzchni. Przy chodnikach często parkowane są także samochody, na które może spaść sopel lodu z dachu. Także taka szkoda podlega naprawieniu w myśl tych samych przepisów. Właściciel nieruchomości, który nie usunął z dachu śniegu ani lodu, co spowodowało uszkodzenie czyjegoś mienia, zobowiązany jest do naprawienia powstałej szkody. 

Wypadek na chodniku – kto zapłaci odszkodowanie?

O ile w przypadku zniszczonego mienia naprawa szkody jest prosta (wystarczy oszacować zniszczenia i wypłacić sumę potrzebną na naprawę szkody), o tyle w przypadku szkody osobowej sprawa nie jest już taka prosta. W takim przypadku, oprócz pokrycia kosztów leczenia, poszkodowany może ubiegać się o:

  • pokrycie kosztów rehabilitacji,
  • zadośćuczynienie za cierpienie fizyczne i psychiczne,
  • rentę – jeśli skutkiem wypadku jest ograniczenie możliwości wykonywania pracy,
  • zwrot dochodów, które zostały utracone w skutek konieczności leczenia i rehabilitacji.

Jak uzyskać odszkodowanie?

Wypadek na chodniku

Aby uzyskać odszkodowanie za wypadek na chodniku, przede wszystkim trzeba zatem ustalić sprawcę. Należy się do niego zgłosić i ustalić, w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym posiada polisę – jeśli taka istnieje. Wówczas należy zgłosić u niego szkodę osobową z OC sprawcy. Jeśli za jej powstanie odpowiada osoba prywatna – odszkodowanie można dostać także z OC w życiu prywatnym, jeśli taka polisa została kupiona. 

Jakie dokumenty są potrzebne, aby zgłosić szkodę?

Przede wszystkim, aby udowodnić winę osoby odpowiedzialnej za stan chodnika, przydatne mogą okazać się zdjęcia. Warto więc sfotografować chodnik, na których doszło do zdarzenia. Jeśli są świadkowie, należy poprosić o ich dane kontaktowe – numer telefonu może być przydatny. Najważniejsze jednak jest, aby natychmiast po zdarzeniu udać się do lekarza. Nawet, jeśli wypadek na chodniku wydaje się błahy – trzeba założyć, że dobre samopoczucie może być wynikiem szoku i mimo wszystko skorzystać z pomocy – objawy mogą bowiem pojawić się dopiero po kilku godzinach. Dokumenty po przeprowadzonym badaniu, paragony za środki opatrunkowe i leki, a także bilety za transport do lekarza czy na rehabilitację – należy przedstawić osobie, która ma obowiązek wypłacić odszkodowanie (lub bezpośrednio w towarzystwie ubezpieczeniowym). 

OC w życiu prywatnym

Wypadek na chodniku – kto zapłaci odszkodowanie?
5 (100%) 4 glos[y]
The following two tabs change content below.
Karolina Burzyńska

Karolina Burzyńska

Od 2017 roku redaktor Przewodnika Ubezpieczeniowego. Związana z branżą ubezpieczeniową od kilku lat. Dzięki zamiłowaniu do dziennikarstwa internetowego Poradnik tworzony przez specjalistów nabiera kształtu przyjaznego odbiorcom.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Zawarte są w nim informacje odnośnie proponowanych polis, które obecnie są najbardziej aktualnymi newsami na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!