Ubezpieczenia na życie

Suma ubezpieczenia – dlaczego jest tak ważna i jak ją szacować?

Suma ubezpieczenia to jeden z podstawowych czynników, jakie powinniśmy brać pod uwagę przy wyborze polisy na życie. Musi być dobrana rzetelnie, gdyż jeśli będzie za mała, nawet najlepsze ubezpieczenie o szerokim zakresie ochrony nie spełni swojej funkcji.

Suma ubezpieczenia to maksymalna wysokość odszkodowania, jaką towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca ubezpieczonemu w razie zaistnienia zdarzenia objętego ochroną. W polisach na życie jest to kwota wypłacana w razie śmierci ubezpieczonego w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczeniowej.

Czy suma ubezpieczenia zawsze jest stała?

Zazwyczaj suma ubezpieczenia jest stała przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczeniowej. Jednak w polisach ochronnych zabezpieczających kredyt hipoteczny umowa może być tak skonstruowana, że suma ubezpieczenia maleje wraz z upływem lat i spłacaniem rat kredytu. Warto zwrócić na to uwagę przy podpisywaniu umowy i mieć świadomość, że w razie naszej śmierci pod koniec spłacania kredytu bliscy otrzymają relatywnie małe odszkodowanie, które co prawda zabezpieczy spłacany kredyt, ale nie ich byt.

Drugą kwestią, jaką powinniśmy brać pod uwagę, jest tzw. indeksacja składki. Eksperci radzą, by wybierać takie polisy, w których co roku składka i suma ubezpieczenia są indeksowane, czyli podwyższane o współczynnik inflacji. Nie jest to obowiązkowe, ale bardzo przydatne, gdyż daje nam pewność, że ochrona zapewniana przez naszą polisę będzie realna tak samo dziś, jak i za 15 lat, bez względu na sytuację rynkową. Czyli że polisa będzie tyle samo warta.

Pułapki przy szacowaniu sumy ubezpieczenia

Wysokość sumy ubezpieczenia zależy głównie od naszej sytuacji finansowej i życiowej. Szacuje się, powinna ona równać się co najmniej dwuletnim zarobkom głównego żywiciela rodziny, choć niektórzy są zdania, że nawet dziesięcioletnim. Przy ustalaniu sumy ubezpieczenia warto skorzystać z pomocy doświadczonego agenta ubezpieczeniowego. Czasem możemy wpaść w pułapkę naszego hurraoptymizmu („Świetnie zarabiam i zawsze tak będzie”) lub… nadmiernej oszczędności.

Najwyraźniej widać to w przypadku polis na życie mających wiele umów dodatkowych, zabezpieczających w razie ciężkiego zachorowania, utraty pracy, operacji, nieszczęśliwego wypadku itp. Jeśli wybierzemy zbyt duży wachlarz ryzyk, a ogólna suma ubezpieczenia będzie za mała, to jeśli będziemy chcieli opłacić np. kosztowne leczenie, zgromadzonych pieniędzy może po prostu nie wystarczyć. Nie da się zjeść ciastka i mieć ciastko, dlatego szacując sumę ubezpieczenia, korzystajmy z pomocy eksperta i realnie oceniajmy możliwości sprostania naszym oczekiwaniom.

The following two tabs change content below.

Krzysztof Nowakowski

Specjalista ds. ubezpieczeń. Posiada ogromne doświadczenie w obsłudze klienta. Współtworząc Poradnik Przewodnika Ubezpieczeniowego dzieli się swoją wiedzą zdobytą w agencjach ubezpieczeniowych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Zawarte są w nim informacje odnośnie proponowanych polis, które obecnie są najbardziej aktualnymi newsami na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!