Towarzystwo Ubezpieczeniowe PZU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń ma długą tradycję i należy do największych instytucji finansowych w Europie Środkowo – Wschodniej. Działalność Grupy Kapitałowej skupia się na budowaniu poczucia bezpieczeństwa we wszystkich sferach życia – zarówno prywatnego jak i publicznego czy gospodarczego. Historia PZU Początki PZU sięgają lat dwudziestych XX wieku. Wówczas, pod nazwą Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych, powstała pierwsza w kraju instytucja zajmująca … Czytaj dalej Towarzystwo Ubezpieczeniowe PZU