Zadzwoń teraz:

Ubezpieczenie Grupowe

Ubezpieczenie grupowe jest chętnie wybierane i przez pracodawców, i przez pracowników, choć każda z tych grup zwraca uwagę na inne atuty tych polis. Pracodawcy traktują je jako sposób uatrakcyjnienia pakietu socjalnego swojej firmy, a zarazem możliwość zbudowania jej pozytywnego wizerunku przy jednoczesnym zapewnieniu swoim pracownikom ochrony. W razie nagłego wypadku pracownika lub jego małżonka polisa zabezpiecza los reszty rodziny.

Pracownicy zaś chętnie korzystają z ubezpieczeń grupowych, bo za stosunkowo niską składkę oferują one ubezpieczenie na wypadek szerokiego zakresu zdarzeń, a dodatkowo oferują świadczenia, które rzadko można znaleźć w indywidualnych polisach na życie. Przygotowany przez nas ranking ubezpieczeń grupowych na pewno ułatwi wybór polisy zarówno pracodawcom, jak i pracownikom, bo wbrew pozorom oferty ubezpieczycieli różnią się znacznie i nie każdą polisę da się dostosować do specyfiki firmy.

1

PZU Pełnia życia

Polisa dla min. 8 osób związanych z firmą w wieku od 18 do 69 lat. Umowa zawierana jest na rok i automatycznie przedłużana. Ochrona ubezpieczeniowa trwa do 70. r.ż.

2

Optymalny wybór AXA

Polisa dla podmiotów zatrudniających 16 i więcej osób w wieku od 15 do 69 lat. Może być dostosowana do potrzeb firm z konkretnych segmentów rynku. Umowę zawiera się na rok z możliwością jej przedłużenia na kolejne okresy.

3

Ubezpieczenie grupowe na życie – Nationale Nederlanden

Ubezpieczeniem można objąć min. 2 osoby. Umowa jest zawierana na rok z możliwością przedłużenia na kolejne lata i indywidualnego kontynuowania nawet po zmianie pracy.

4

Allianz Rodzina

Umową może być objętych min. 3 pracowników i zawierana jest na rok z możliwością przedłużenia na kolejne okresy roczne.

5

Ubezpieczenia grupowe Ochrona MetLife Plus

Ubezpieczeniem może być objęty pracownik od 16. Do 69. r.ż. lub małżonek, Partner bądź pełnoletnie dziecko w wieku od 18 do 65 lat.

6

Grupowe ubezpieczenie na życie Generali

Kompleksowa oferta dla firm zatrudniających co najmniej 3 osoby. Zapewnia ochronę zarówno pracownikom, jak i ich rodzinom 24 h na dobę, a świadczenia wypłacane są nawet po 48 h od momentu zgłoszenia zdarzenia.

7

Warta Ekstrabiznes plus

Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy, ich małżonkowie, partnerzy lub pełnoletnie dzieci w wieku od 18. do 69. roku życia. Umowa zawierana jest na rok z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

8

Ubezpieczenie grupowe Opiekun –Aviva

Główna umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas nieokreślony, a umowy dodatkowe w postaci ofert. Mogą do niej przystąpić zarówno pracownicy – uczestnicy, jak i ich małżonkowie i partnerzy – współuczestnicy. Elastyczność polisy zapewniają liczne umowy dodatkowe.

 

Co to jest ubezpieczenie grupowe na życie?

Ubezpieczenia grupowe na życie to ubezpieczenie na wypadek śmierci oraz innych zdarzeń, zawierane na rzecz określonej grupy osób (tzw. ubezpieczonych). Zazwyczaj tego typu umowę ubezpieczenia zawiera pracodawca z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym w celu ochrony życia i zdrowia zatrudnianych przez siebie pracowników, ale również ich rodzin. Ma ono charakter imienny – lista osób objętych ochroną jest stale aktualizowana przez dział kadr w porozumieniu z ubezpieczycielem, mogą być też do niej dopisywani nowi pracownicy.

Ubezpieczenia grupowe – podział

Ubezpieczenia grupowe na życie możemy ogólnie podzielić ze względu na:

 • wielkość ubezpieczonej grupy (polisy dla małych i średnich firm, zatrudniających od 3 do 20 osób oraz ubezpieczenia dla dużych przedsiębiorstw, zatrudniających powyżej 20 pracowników;
 • typ osób objętych ochroną (czy są to tylko pracownicy, czy również ich rodziny (małżonek, dziecko, również pełnoletnie) i najbliżsi (konkubent, przysposobione dziecko);
 • rodzaj ubezpieczenia, (czy ma ono charakter ochronny, mieszany czy inwestycyjny – w tym przypadku ze wskazaniem, na jaki cel przeznaczone zostaną wypracowane zyski).

Ze względu na to, kto jest płatnikiem składek, ubezpieczenia grupowe dzielimy na:

 • sponsorowane (składki opłaca w całości pracodawca),
 • dobrowolne (składki są potrącane z pensji pracownika),
 • mieszane (określona część składki opłacana jest przez pracodawcę, a reszta przez pracownika).

Atuty i słabe strony grupowych polis na życie

Ubezpieczenia grupowe mają następujące zalety:

 • Możliwość objęcia ubezpieczeniem partnera i/lub najbliższej rodziny.
 • Kilka wariantów polisy w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia, wieku ubezpieczanego pracownika i liczby umów dodatkowych.
 • Suma ubezpieczenia może być stała lub proporcjonalna do pensji.
 • Wysokość składki ustalana jest na podstawie profilu wiekowego oraz płci całej grupy.
 • Pracownicy i ich rodziny nie muszą przechodzić badań lekarskich.
 • Niska składka w porównaniu z indywidualnym ubezpieczeniem na życie.
 • Duży zakres ochrony i mniej restrykcyjne wyłączenia niż w ubezpieczeniach indywidualnych.
 • Dodatkowe świadczenia na wypadek narodzin dziecka, śmierci teściów itp.
 • Poszerzanie polis grupowych przez niektórych ubezpieczycieli o ubezpieczenia zdrowotne, zapewniające nielimitowany dostęp do placówek medycznych na terenie całego kraju.

 

Wadą ubezpieczeń grupowych jest stosunkowo mała suma ubezpieczenia i konieczność wyboru jednego z wariantów umowy (choć niektórzy ubezpieczyciele zapewniają indywidualizację umów). Słabą stroną jest też terminowość umowy – ochrona ubezpieczeniowa trwa zwykle do 70. r. ż. Dla pracownika wadą tego typu polis może być „przywiązanie” go poprzez polisę do pracodawcy, jednak nie do końca tak jest. W przypadku zmiany pracy pracownik może przejąć na siebie obowiązek płacenia składek lub zostać objęty ubezpieczeniem grupowym nowego pracodawcy.

Ubezpieczenia grupowe ranking

Przygotowany przez naszą redakcję ubezpieczenia grupowe ranking został opracowany na podstawie ofert czołowych ubezpieczycieli działających na polskim rynku ubezpieczeń grupowych na życie.

Zebrane dane w kategorii ubezpieczenie grupowe ranking pozwalają zarówno pracodawcom, jak i pracownikom poznać główne atuty konkretnych produktów ubezpieczeniowych i porównać je z innymi ofertami. Są to m.in. minimalna liczba osób, które mogą być objęte ubezpieczeniem grupowym, okres obowiązywania umowy, liczba i zakres umów dodatkowych, możliwość objęcia umową innych członków rodziny itp.

Wierzymy, że opracowany przez nas ranking stanie się pomocnym narzędziem wyboru najkorzystniejszej grupowej polisy na życie i znacznie skróci czas poszukiwań.

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!