Ubezpieczenie Grupowe – Ranking 2022

Grupowe ubezpieczenie na życie jest produktem, na zakup którego decyduje się coraz większa ilość przedsiębiorców. Coraz chętniej także przystępują do niego pracownicy. Co daje ubezpieczenie grupowe na życie i czym różni się od indywidualnie kupionej polisy?

Grupowe ubezpieczenie na życie – co to jest? 

Grupowe ubezpieczenie na życie to polisa, którą może kupić właściciel przedsiębiorstwa. Przystąpić do niej mogą wszyscy jego pracownicy. W większości przypadków umowa dla każdego z nich jest taka sama, choć zdarzają się możliwości pewnych modyfikacji w zależności od indywidualnego zapotrzebowania. Ubezpieczenie grupowe na życie przede wszystkim gwarantuje wypłatę świadczenia rodzinie ubezpieczonego w sytuacji jego śmierci. Pod tym względem nie różni się zatem od innych polis na życie. Co więc wyróżnia tego typu produkty i dlaczego warto się na nie zdecydować? Czy zakup polisy dla pracowników to duży koszt dla właściciela firmy? 

1

Warta Ekstrabiznes plus

Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy, ich małżonkowie, partnerzy lub pełnoletnie dzieci w wieku od 18. do 69. roku życia. Umowa zawierana jest na rok z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

2

Grupowe ubezpieczenie na życie Generali

Kompleksowa oferta dla firm zatrudniających co najmniej 3 osoby. Zapewnia ochronę zarówno pracownikom, jak i ich rodzinom 24 h na dobę, a świadczenia wypłacane są nawet po 48 h od momentu zgłoszenia zdarzenia.

3

Grupowe ubezpieczenie na życie ErgoHestia

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna – polskie towarzystwo ubezpieczeń z siedzibą w Sopocie, istniejące od 1991 r. Razem z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA tworzą Grupę ERGO Hestia.

4

PZU Pełnia życia

Polisa dla min. 8 osób związanych z firmą w wieku od 18 do 69 lat. Umowa zawierana jest na rok i automatycznie przedłużana. Ochrona ubezpieczeniowa trwa do 70. r.ż.

5

Optymalny wybór Uniqa

Polisa idealna dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, pracujących na umowę o dzieło bądź na umowę zlecenie, a także dla freelancerów. Przeznaczona dla podmiotów zatrudniających 16 i więcej osób w wieku od 15 do 69 lat. Może być dostosowana do potrzeb firm z konkretnych segmentów rynku. Umowę zawiera się na rok z możliwością jej przedłużenia na kolejne okresy.

6

Ubezpieczenie grupowe na życie – Nationale Nederlanden

Ubezpieczeniem można objąć min. 2 osoby. Umowa jest zawierana na rok z możliwością przedłużenia na kolejne lata i indywidualnego kontynuowania nawet po zmianie pracy.

7

Allianz Rodzina

Umową może być objętych min. 3 pracowników i zawierana jest na rok z możliwością przedłużenia na kolejne okresy roczne.

8

Ubezpieczenia grupowe Ochrona MetLife Plus

Ubezpieczeniem może być objęty pracownik od 16-go do 69-go roku życia lub małżonek, partner bądź pełnoletnie dziecko w wieku od 18 do 65 lat.

Ubezpieczenie grupowe na życie – czym różni się od indywidualnej umowy? 

Pierwszą różnicą, jaką łatwo zauważyć, jest cena ubezpieczenia. Ubezpieczenie grupowe na życie zwykle oferuje wysokość składki tak niską, że znalezienie podobnej oferty wśród indywidualnych polis jest praktycznie niemożliwe. Skąd tak atrakcyjna cena? Czy warto zaufać ochronie gwarantowanej przez tani produkt? Okazuje się, że niska składka w tym przypadku nie ma związku z jakością produktu. Grupowe ubezpieczenie na życie jest tanie, ponieważ ubezpieczenie wielu osób za jednym razem nie generuje kosztów dla ubezpieczyciela. Nie jest potrzebny czas na stworzenie nowej oferty dla każdego pracownika ani na wycenę ryzyka. Wszystkie osoby objęte ochroną w ramach tej samej umowy to więc oszczędność czasu agentów – a co za tym idzie – kosztów.  

Grupowe ubezpieczenie na życie – co oferuje polisa? 

Grupowe ubezpieczenie na życie przede wszystkim oferuje podstawową ochronę, typową dla tego typu polis. Oznacza to, że w najprostszym wariancie ochroną objęte jest życie ubezpieczonego. W razie jego śmierci uposażeni (najczęściej jest to rodzina) otrzymają świadczenie, dzięki któremu nie będą musieli martwić się o środki do życia. Śmierć pracownika może oznaczać bowiem, że znika najważniejszy żywiciel rodziny. Jeśli dochody ubezpieczonego stanowią najważniejszy składnik budżetu domowego, jego odejście może wiązać się nie tylko z ogromną stratą dla najbliższych, ale także problemami finansowymi. Grupowe ubezpieczenie na życie sprawia, że ten problem schodzi na drugi plan, przynajmniej na jakiś czas. 

Ubezpieczenie grupowe na życie – czy można rozszerzyć ochronę? 

Ubezpieczenie grupowe na życie może ograniczać się do podstawowej ochrony, ale nie musi. Towarzystwa ubezpieczeniowe często umożliwiają rozszerzenie umowy o dodatkowe składniki. Najpopularniejszym jest umowa dodatkowa chroniąca zdrowie pracownika. Często także firma zapewnia pracownikom bezpłatny dostęp do świadczeń medycznych w prywatnych placówkach. Troska o zdrowie pracownika leży bowiem także w interesie firmy – im mniej i krócej pracownik choruje, tym lepiej dla przedsiębiorstwa. Grupowe ubezpieczenie na życie umożliwia także wybór innych dodatków, na przykład gwarancję wypłaty świadczenia z okazji narodzin dziecka. Takie rozszerzenie kosztuje niewiele, a w dużych przedsiębiorstwach pracownice nierzadko przecież przebywają na urlopie w związku z pojawianiem się nowego członka rodziny. Wypłata świadczenia w takich okolicznościach jest bardzo potrzebna. Grupowe ubezpieczenie na życie można wzbogacić także o inne dodatki, warto przed wyborem oferty sprawdzić, co oferują poszczególni ubezpieczyciele. Wszystkie informacje na ten temat zwykle znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). 

Grupowe ubezpieczenie na życie – zalety polisy 

Grupowe ubezpieczenie na życie ma także sporo zalet, które są powodem, dla którego warto wziąć pod uwagę przystąpienie do polisy.  

  • Niska cena 

Przede wszystkim, jak już wspomniano wyżej, grupowe ubezpieczenie na życie to niewielki koszt w porównaniu do innych polis. W razie wątpliwości warto więc zauważyć, że przystąpienie do polisy nie jest ogromnym kosztem, który zostanie z ubezpieczonym na lata. Ubezpieczenie grupowe na życie to wydatek, którego można nie zauważyć w budżecie domowym. 

  • Możliwość korzystania z wielu ubezpieczeń 

Ubezpieczenie grupowe na życie nie wyklucza także posiadania indywidualnej ochrony. W razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną, ubezpieczony otrzyma świadczenie z każdej posiadanej polisy. Nie ma więc powodu, aby rezygnować z możliwości oferowanej przez firmę – grupowe ubezpieczenie na życie nie wyklucza otrzymania świadczenia z innej polisy ani podpisania dodatkowej umowy w innym towarzystwie. 

Ubezpieczenie grupowe na życie – korzyści dla pracodawcy  

Ubezpieczenie grupowe dla pracowników to dla przedsiębiorcy dodatkowy koszt. Nawet, jeśli pracownicy sami opłacają składkę, musi on oddelegować pracownika do spraw związanych z polisą, co wiąże się z wydatkami w postaci jego wynagrodzenia. Jednak korzyści płynące z tego rozwiązania przewyższają te niedogodności. Przede wszystkim możliwość przystąpienia do polisy zwiększa atrakcyjność miejsca pracy. Grupowe ubezpieczenie na życie, które przynajmniej w części opłaca firma, są najczęściej poszukiwanym benefitem pozapłacowym osób poszukujących pracę. W czasach, gdy znalezienie pracownika jest trudne, może być to ogromną zaletą i powodem, dla którego kandydaci zdecydują się na pracę właśnie na tym stanowisku. Poza tym jeśli pracodawca opłaca składki, w niektórych przypadkach będzie zwolniony z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika. Grupowe ubezpieczenie na życie można także w wielu przypadkach zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu pracodawcy, który opłaca składki. Warto zatem rozważyć, czy przypadkiem zakup ubezpieczenia grupowego na życie nie jest skuteczna możliwością rozwiązania problemów kadrowych firmy. Taka polisa, stanowiąca zabezpieczenie życia pracownika, za którą nie musi on płacić – sprawia, że stanowisko staje się bardzo atrakcyjne. Można się w ten sposób także ustrzec przed rotacją i odchodzeniem pracowników do innych firm. Jeśli nie oferują one grupowego ubezpieczenia na życie ani innych benefitów pozapłacowych, z pewnością specjaliści nie będą zainteresowani oferowaną pracą. 

Grupowe ubezpieczenie na życie – o czym jeszcze warto wiedzieć? 

Grupowe ubezpieczenie na życie ma także inną zaletę. O ile w przypadku ofert wybieranych indywidualnie niejednokrotnie niezbędne jest wykonanie dodatkowych badań, o tyle przystąpienie do ubezpieczenia grupowego na życie zwykle tego nie wymaga. Ochroną można objąć także bliskich pracownika, oni także zwykle nie muszą przechodzić badań. Grupowe ubezpieczenie na życie to więc prosta procedura i niska cena. Jedynym mankamentem jest stosunkowo niska suma gwarancyjna, ale aby uniknąć tego problemu, można samodzielnie znaleźć drugą polisę i w razie problemów, otrzymać podwójne świadczenie.  

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!