Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie pozwoli Ci cieszyć się pełnią życia bez obaw o trudności finansowe, w razie wypadku lub choroby. Dodatkowo otrzymasz Assistance związany z organizacją świadczeń, wizyt lekarskich, rehabilitacji, transportu i opieki po wypadku. To zabezpieczenie dla Ciebie i Twoich bliskich, które możesz dostosować pod własne, indywidualne potrzeby. Ubezpieczenie na życie to:

  1. Ochrona dla Ciebie i Twoich bliskich.
  2. Ochrona zdrowia.
  3. Ochrona dla Twojego dziecka.
  4. Ochrona po wypadku.
  5. Opieka medyczna na co dzień.


Najczęściej zadawane pytania:Co to jest ubezpieczenie na życie?

Polisa na życie to zabezpieczenie finansowe w przypadku śmierci dla wskazanych w polisie osób. W przypadku braku uposażonych w polisie, świadczenie wchodzi w masę spadkową i zostaje wypła-cone kolejno: małżonkowi, dzieciom, wnukom, rodzicom, rodzeństwu. Ubezpieczenie na życie mo-że zostać dodatkowo rozszerzone o uszczerbek na zdrowiu lub chorobę. W takiej sytuacji odszko-dowanie trafia do ubezpieczonego.


Co obejmuje ubezpieczenie na życie i zdrowie?

Ubezpieczenie na życie można zawrzeć w formie podstawowej, oznaczającej śmierć lub wykupić rozszerzenia, obejmujące uszczerbek na zdrowiu, niezdolność do pracy, chorobę, rehabilitację, uro-dzenie dziecka lub świadczenia szpitalne.


Kogo jeszcze można ubezpieczyć na jednej polisie?

Na jednej polisie można ubezpieczyć nawet 10 osób należących do rodziny. Dodatkowo, każda z osób może indywidualnie wybrać zakres ubezpieczenia.


Od kiedy ważne jest ubezpieczenie na życie?

Polisa obowiązuje już na drugi dzień od zawarcia i podpisania składki, ewentualnie w dniu wskaza-nym na polisie (w niektórych przypadkach można to ustalić indywidualnie).


Gdzie działa ubezpieczenie na życie?

Najczęściej polisa na życie obowiązuje na całym świecie. Wyjątek mogą stanowić wybrane rozsze-rzenia przy polisie, dotyczące np. Assistance medycznego.


Od czego zależy koszt składki ubezpieczenia na życie?

Koszt składki zależy od sumy ubezpieczenia, wieku, stanu zdrowia oraz rodzaju polisy. Najmniej zapłacą osoby młode, zdrowe i bez nałogów. O szczegóły dopytaj jednego z naszych agentów.


Kiedy ubezpieczenie na życie nie działa?

Ubezpieczenie na życie posiada listę wyłączeń, dostępną w dokumencie OWU. Należy do nich sa-mookaleczenie, samobójstwo lub wypadek pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.


Jak często muszę opłacać ubezpieczenie na życie?

Częstotliwość opłacania składki można wybrać dowolnie i opłacić całość rocznie, półrocznie, kwar-talnie lub regularnie co miesiąc.


Ile trwa ubezpieczenie na życie?

Polisę wykupuje się na 12 miesięcy (z możliwością odnowienia na kolejny rok). Może zostać wy-stawiona terminowo, np. na 30 lat lub obowiązywać do określonego wieku. W przypadku polisy bezterminowej ubezpieczenie wygasa dopiero w momencie śmierci ubezpieczonego. Wszystko zale-ży od Towarzystwa i produktu, jaki wybierzemy. Polisa może również wygasnąć w przypadku braku wpłat na składki. W tym wypadku zostanie anu-lowana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.


Czy można ubezpieczyć się zdalnie?

Ubezpieczenie można wykupić już w kilka minut, bez konieczności wizyty w biurze u Agenta. Wy-starczy zostawić swoje dane i oczekiwać na kontakt od jednego z doświadczonych agentów ubez-pieczeniowych, którzy doradzą i pomogą w wyborze najkorzystniejszej i najlepszej polisy. Coraz więcej Towarzystw Ubezpieczeniowych zgadza się na elektroniczne potwierdzanie zawarcia umów ubezpieczenia, dzięki czemu można to zrobić za pomocą maila, bez konieczności składania podpi-sów.Sprawdź najlepsze polisy

lub skontaktuj się z jednym naszym agentów:

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!