Zadzwoń teraz:

Wypowiedzenie umowy OC

Ubezpieczenie OC to polisa obowiązkowa, którą każdy właściciel samochodu musi wykupić. Jej posiadanie regulowane jest ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, a brak takiego ubezpieczenia to wykroczenie, za które przewidziane zostały określone kary.

Polisa OC zawierana jest na rok ubezpieczeniowy, ale w bardzo określonych sytuacjach można ją wypowiedzieć przed upływem tego terminu. Należy jednak pamiętać, że właściciel pojazdu mechanicznego nie może pozostać bez ubezpieczenia. Zatem, jeżeli nie pozbywa się pojazdu – musi  mieć ważne OC.

Kiedy można złożyć wypowiedzenie umowy OC?

Wypowiedzenie umowy OC można złożyć w bardzo jasno określonych okolicznościach zebranych w przepisach prawnych. Wszystko po to, by kierowcy nie mieli wątpliwości co do swoich praw i obowiązków związanych właśnie z tą polisą. Jest to bardzo ważna i istotna kwestia i warto się z nią dokładnie zapoznać, by w przyszłości uniknąć ewentualnych nieporozumień czy nieprzyjemności.

  1. Wypowiedzenie automatycznie przedłużonej umowy to pierwsza sytuacja, w której można z niej zrezygnować. Każda polisa OC zawierana jest na rok. Po tym czasie, jeżeli klient nie złoży wypowiedzenia w firmie ubezpieczeniowej, umowa może zostać przedłużona automatycznie bez wcześniejszej zgody ubezpieczającego. Gdy klient się zorientuje, że doszło do takiego przedłużenia, a w międzyczasie zawarł już umowę z innym ubezpieczycielem, to może złożyć wypowiedzenie umowy OC i musi ono zostać rozpatrzone pozytywnie.

Może się zdarzyć tak, że towarzystwo ubezpieczeniowe, które przedłużało ochronę zażąda rozliczenia za te dni, kiedy brało na siebie odpowiedzialność. Nie są to jednak duże kwoty i ich rozliczenie nie powinno stanowić większego problemu.

  1. Wypowiedzenie zawartej nowej umowy to druga sytuacja uwzględniona przez prawo. Jest to bardziej rezygnacja z zawartej umowy, niż jej wypowiedzenie, ale skutek prawny jest taki sam.

Chodzi tutaj o sytuację, gdy klient wybiera ubezpieczyciela, który ma objąć ochroną jego auto i podpisuje z nim umowę. Następnie, w krótkim czasie, do trzydziestu dni, znajduje firmę, oferującą mu korzystniejsze warunki i to z tej oferty chce skorzystać. Wówczas składa w pierwszym wybranym towarzystwie pismo o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia i motywuje decyzję wybraniem innej firmy.

W tej sytuacji również może się tak zdarzyć, że rezygnujący klient zostanie wezwany do uregulowania składki za czas, w którym obowiązywała polisa. Jeżeli zaś zapłacił z góry całą sumę, to firma ubezpieczeniowa może mu zwrócić pieniądze pomniejszone o dni odpowiedzialności.

  1. Trzecią sytuacją, w której klient może wypowiedzieć ubezpieczenie jest sprzedaż auta. Ubezpieczony, który sprzedaje pojazd z obowiązującym ubezpieczeniem OC, na podstawie umowy kupna – sprzedaży samochodu może wypowiedzieć  resztę umowy ubezpieczenia i otrzymać zwrot składki za cały niewykorzystany okres ubezpieczenia. Nowy właściciel auta musi wówczas zawrzeć nową umowę ubezpieczenia.

Oczywiście nie ma obowiązku rezygnowania z polisy. Można jedynie zgłosić, że zmienia się jej właściciel. Tyle że w takiej sytuacji zbywający samochód nie otrzyma zwrotu wpłaconej składki.

  1. Kolejną, czwartą sytuacją, w której można złożyć wypowiedzenie ubezpieczenia OC jest zbliżający się koniec okresu ochrony. Polisa z reguły zawierana jest na rok, bardzo rzadko zdarzają się polisy na dwa lata. W momencie, gdy zbliża się koniec tego okresu ochrony, a ubezpieczony nie planuje przedłużać polisy w tym towarzystwie ubezpieczeniowym, może złożyć wypowiedzenie polisy OC i tym samym wygaśnie ona wraz z końcem umowy. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć konieczności wypowiadania polisy przedłużonej automatycznie.
  2. Ostatnią sytuacją, w której można złożyć wypowiedzenie OC jest likwidacja samochodu, czyli jego złomowanie. Stare, uszkodzone pojazdy również muszą być ubezpieczone do momentu przekazania ich na złom. W takiej sytuacji podstawą do skutecznego wypowiedzenia umowy jest zaświadczenie, że auto zostało już zezłomowane. Zaświadczenie musi wydać punkt uprawniony do tego rodzaju działań. Nie może to się odbyć w żadnym stopniu na własną rękę. Przedstawienie zaświadczenia o likwidacji auta powoduje, że towarzystwo uwzględnia wypowiedzenie i zwraca tę część składki, która odpowiada niewykorzystanemu okresowi ubezpieczenia.

Wypowiedzenie OC – jak to zrobić?

Bardzo istotną kwestią jest również sposób wypowiedzenia ubezpieczenia OC. Nie można bowiem pominąć stawianych przez firmę wymogów formalnych, ponieważ w takiej sytuacji towarzystwo może odrzucić wniosek.

Przede wszystkim powinno zostać ono spisane na specjalnym formularzu, który można znaleźć na stronie internetowej każdego towarzystwa ubezpieczeniowego. W formularzu należy zaznaczyć powód rezygnacji z ubezpieczenia i przedstawić stosowne umotywowanie. Dodowem może być umowa kupna – sprzedaży samochodu czy zaświadczenie o przekazaniu pojazdu na złom.

Należy również pamiętać o dotrzymaniu obowiązujących w każdej sytuacji terminów. Ubezpieczenie automatycznie przedłużone trzeba wypowiedzieć w ciągu trzydziestu dni od jego przedłużenia, podobnie jest z odstąpieniem od umowy. Przekroczenie terminów powoduje, że wypowiedzenie jest bezskuteczne, a polisa będzie aktywna przez najbliższy rok. To również zobowiązuje ubezpieczonego do jej opłacenia.

Wypowiedzenie OC wzór pisma

Składając wypowiedzenie OC wzór formularza można pobrać ze strony towarzystwa, które obecnie przejęło odpowiedzialność za samochód. Dobrze jest skorzystać z takiego rozwiązania z dwóch powodów. Przede wszystkim skuteczne wypowiedzenie OC wzór pisma gwarantuje. Jest on zaprojektowany zgodnie z formalnymi wymogami danej firmy, zawiera pola, które trzeba uzupełnić i których firma po prostu oczekuje. Dokument nie zostanie więc odrzucony z przyczyn formalnych. Druga kwestia, tak jest po prostu łatwiej. Pismo ma uzupełnione wszystkie standardowe informacje, które muszą się znaleźć, do rezygnującego klienta należy jedynie uzupełnienie jego osobistych danych, co znacznie skraca czas wypełniania dokumentu.

Wzór

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!