Zadzwoń teraz:
Ubezpieczenia na życie

Co wybrać – ubezpieczenie terminowe czy bezterminowe?

Jednym z najważniejszych kryteriów rozpatrywanych przy wyborze polisy na życie jest długość jej obowiązywania. Pod tym względem ubezpieczenia dzielimy na terminowe i bezterminowe. Które z nich będzie dla nas najkorzystniejsze?

Alternatywa dla pracujących lub przyszłych emerytów 

Ubezpieczenie terminowe to polisa zawierana na określony czas, której granicę wyznacza wiek ubezpieczonego. Może to być kilka, a nawet kilkadziesiąt lat. Tego typu polisa skierowana jest do osób między 18. a 65. rokiem życia, którym zależy na wypłacie świadczeń w razie śmierci ubezpieczonego na określoną w umowie  sumę ubezpieczenia. Jest to więc polisa ochronna, która może być rozszerzona o umowy dodatkowe, zabezpieczające na wypadek trwałego kalectwa, choroby itp. Ubezpieczony musi wypełnić tzw. ankietę medyczną lub na wniosek ubezpieczyciela przejść dodatkowe badania lekarskie.

Polisę terminową wybierają zazwyczaj osoby będące głównymi żywicielami rodziny, którym zależy na zabezpieczeniu kredytu hipotecznego lub zapewnieniu bliskim środków do egzystencji na wypadek swojej śmierci. W tym drugim wypadku okres obowiązywania polisy bywa różny – zwykle osoba ubezpieczona chce zabezpieczyć rodzinę do momentu uzyskania przez dzieci pełnoletniości lub swego przejścia na emeryturę.

Drugą grupą ubezpieczonych są osoby w okresie przedemerytalnym, które chcą zabezpieczyć swoich bliskich, stać je na opłacanie nieco wyższych, z uwagi na wiek, składek i pomyślnie przejdą ankietę medyczną.

 

Alternatywa dla emerytów lub wchodzących w dorosłość

Ubezpieczenie bezterminowe można zawrzeć nawet do 85. roku życia, a wysokość składek zależy od sumy ubezpieczenia i wieku ubezpieczonego. Są to ubezpieczenia droższe, dlatego poza ludźmi o stabilnej sytuacji finansowej  wybierają je osoby starsze, między 65. a 75. rokiem życia (niektórzy ubezpieczyciele oferują je do 85. roku życia), które nie chcą obciążać rodziny kosztami swojego pogrzebu i pragną jej zostawić po swej śmierci choćby minimalne zabezpieczenie. Ciekawym wariantem są polisy małżeńskie – świadczenia wypłacane są po śmierci tego małżonka, który umrze wcześniej.

Wysokość składek w tych polisach jest niezmienna, nie są też konieczne badania medyczne.  Z tego też powodu firmy ubezpieczeniowe stosują zazwyczaj pewne zabezpieczenia:

  • wyłączenia (ubezpieczony nie otrzyma świadczenia, jeżeli popełni samobójstwo w okresie do 24 miesięcy od daty ubezpieczenia lub jego śmierć nastąpiła w wyniku działań wojennych bądź aktów terroryzmu),
  • okresy karencji, wynoszące od 12 do 24 miesięcy (nie obowiązują one jedynie w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku).

Suma ubezpieczenia mieści się w granicach od 1000 do 100 000 zł, jednak wysokość składek i wymóg ich regularnego płacenia sprawia, że na wyższe kwoty zabezpieczenia swego życia decydują się wyłącznie osoby o stabilnej sytuacji życiowej lub… bardzo młode. Jak w każdej polisie na życie, w przypadku tych polis obowiązują zniżki związane z wiekiem ubezpieczonego.

The following two tabs change content below.

Krzysztof Nowakowski

Specjalista ds. ubezpieczeń. Posiada ogromne doświadczenie w obsłudze klienta. Współtworząc Poradnik Przewodnika Ubezpieczeniowego dzieli się swoją wiedzą zdobytą w agencjach ubezpieczeniowych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Zawarte są w nim informacje odnośnie proponowanych polis, które obecnie są najbardziej aktualnymi newsami na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!

ubezpieczenie OC