Ubezpieczenia mieszkania

Szalejące wichury? Jak uzyskać odszkodowanie za mienie zniszczone?

Szalejące wichury bardzo często stanowią przyczynę wielu zniszczeń, uszkodzeń i poważnych strat w nieruchomościach. Tego rodzaju zjawiska pogodowe są szczególnie nasilone wiosną i latem. Ich skutki bywają nawet katastrofalne. Jedynym sposobem na to, by sobie poradzić z zaistniałą sytuacją jest wcześniejsze ubezpieczenie nieruchomości. Po przejściu nawałnicy można otrzymać odszkodowanie, które pozwoli na odbudowanie domu.

Polisa ubezpieczeniowa

Przede wszystkim należy zadbać o to, by zawierane ubezpieczenie mieszkania uwzględniało działania wichury. Każda polisa uwzględnia jakieś ryzyko. Najczęściej, w opcji podstawowej są dwa: pożar i zalanie. Każde kolejne to swego rodzaju rozszerzenie, które jest oczywiście dodatkowo płatne. Warto jednak postarać się o rozszerzenie ubezpieczenia o dodatkowe ryzyka, ponieważ to powoduje, że polisa staje się znacznie korzystniejsza i znacznie bardziej opłacalna. Rośnie prawdopodobieństwo, że w razie powstania szkody, ubezpieczenie faktycznie zadziała i będzie można otrzymać pieniądze na naprawę czy odbudowanie nieruchomości.

Szalejące wichury

Suma ubezpieczenia i składka

Oczywiście, suma ubezpieczenia (SU)uzależniona jest od wartości ubezpieczanego mieszkania czy domu. Warto wykupić taką polisę, która obejmuje sto procent wartości nieruchomości. Można też  z powodzeniem zdecydować się na mniejszą sumę, np.: połowa lub jakakolwiek inna część wartości, ale nie mogą to być kwoty większe niż całkowita wartość.

Im mniejsza suma ubezpieczenia, tym składka również będzie mniejsza, nie powinno się jednak zwracać na to tak dużej uwagi. Wartość składki opłacanej za ubezpieczenie mieszkania jest bowiem stosunkowo mała wobec tego, jakie pieniądze z tej polisy można by otrzymać w razie zdarzenia.

Składkę podnoszą też różnorodne rozszerzenia. Jeżeli dołączone zostaną dodatkowe ryzyka, a warto to zrobić, czy też ubezpieczenie zostanie powiększone również o ruchomości znajdujące się w domu, wówczas składka za ubezpieczenie mieszkania rośnie, ale zakres ochrony też jest znacznie lepszy.

Jak otrzymać odszkodowanie?

Kluczowym dla klientów elementem ubezpieczenia jest to, jak można otrzymać odszkodowanie, za straty, które są objęte polisą ubezpieczeniową.

Przede wszystkim należy udokumentować wszelkie powstałe zniszczenia. Może to być dokumentacja fotograficzna lub sporządzona przez służby, które przyjechały na miejsce zdarzenia: straż pożarna, wojsko czy policja. W przypadku bardzo poważnych zdarzeń losowych te służby są informowane i biorą udział w usuwaniu ich skutków. Muszą też przygotować odpowiednią notatkę i raport, a to bardzo pomaga w ustaleniu zakresu zniszczeń, do których doszło.

Weryfikacja zdarzenia

Każde takie zdarzenie musi być również zweryfikowane przez rzeczoznawców. Po zgłoszeniu zdarzenia i powstania szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego, ubezpieczyciel zaczyna weryfikować prawdziwość otrzymanych informacji. Sprawdza, czy rzeczywiście na danym obszarze, danego dnia była wichura. Jeżeli stacja meteorologiczna zanotowała porywiste wiatry, które można określić mianem wichury, to sprawdza ich natężenie, ponieważ to właśnie ten czynnik pozwala określić, czy możliwe było dokonanie takich zniszczeń, które powstały.

W drugim etapie wysyłany jest na miejsce zdarzenia rzeczoznawca. To on sprawdza, jak duże są zniszczenia, co zostało uszkodzone, jaki jest zakres powstałej szkody. Określa jej zakres zarówno kwotowo, jak i procentowo. Odszkodowanie z polisy mieszkania bardzo często wypłacane jest jako procent sumy ubezpieczenia – proporcjonalnie, dlatego trzeba dokładnie określić wielkość zniszczeń.

Informacje i szacunki przekazane przez rzeczoznawcę muszą się zgadzać z szacunkami i informacjami przekazanymi przez ubezpieczonego. Towarzystwo analizuje zgromadzony materiał i wydaje decyzję. Jeżeli jest ona zgodna z wnioskiem i oczekiwaniami ubezpieczonego, to wszystko jest w porządku, jeżeli suma ubezpieczenia jest zbyt niska lub w ogóle towarzystwo odmawia wypłaty, można złożyć wówczas odwołanie od tej decyzji i wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Odszkodowanie za mienie zniszczone przez wichury może być bardzo pomocne. Warto jednak pamiętać, by dla oszczędzenia kilku złotych nie zrezygnować z rozszerzenia o kolejne ryzyka i nie zaniedbać objęcia ochroną również ruchomości domowych.

kalkulator ubezpieczeń nieruchomości

The following two tabs change content below.

Tomasz Litke

Specjalista ds. ubezpieczeń. Wciąż poszukuje nowych rozwiązań, które pomogą klientom znaleźć najlepszą ofertę. Wspiera także agentów ubezpieczeniowych organizując szkolenia i dzieląc się swoją wiedzą. W wolnych chwilach pisze artykuły dla Poradnika, dzięki którym łatwiej odnaleźć się w świecie ubezpieczeń.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Zawarte są w nim informacje odnośnie proponowanych polis, które obecnie są najbardziej aktualnymi newsami na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!