Ranking ubezpieczeń OC AC

Ranking ubezpieczeń OC/AC 2022 to zestawienie najlepszych polis komunikacyjnych dostępnych obecnie na rynku. Nasi eksperci opracowali go w oparciu o analizę potrzeb ubezpieczeniowych Klientów. Na pewno znajdziesz tu tanie i dobre ubezpieczenie samochodu. Nie musisz znać się na ubezpieczeniach. Nasz ranking OC i AC (autocasco) opracowaliśmy po to, byś Ty nie musiał przemierzać bezkresne głębiny internetu w poszukiwaniu najtańszego OC i AC, chroniącego od wielu zdarzeń. Zebraliśmy najlepsze polisy na rynku i w kilku prostych słowach opisaliśmy ich zakres. Zarezerwuj sobie 10 minut i przejrzyj oferowane produkty. Nie postępuj pochopnie. Tylko świadomy wybór zagwarantuje Ci pełne bezpieczeństwo.

1.

Link4 OC

2.

Generali OC/AC

3.

Beesafe OC/AC

4.

PZU AC - Ubezpieczenie Komunikacyjne

AC w PZU – ochrona przede wszystkim – ubezpieczenie Autocasco, które zabezpiecza właściciela polisy na wypadek kradzieży pojazdu, aktów wandalizmu, stłuczek czy większych uszkodzeń powypadkowych. Jest oferowane jako dodatek przy zakupie obowiązkowego OC, ale wykupując je, otrzymujemy bezpłatnie podstawowy Assistance oraz zniżki na inne ubezpieczenia: OC, Assistance rozszerzony i PZU Auto Szyba, a także zniżki dla nowych klientów oraz 60% zniżki za bezwypadkową jazdę.

5.

Uniqa ubezpieczenie OC+AC

Ubezpieczenie samochodu OC+AC UNIQA, poza obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, chroniącej na wypadek szkody wyrządzonej innym z winy ubezpieczonego, obejmuje ubezpieczenie AC, ubezpieczenie szyb, Zieloną kartę i Assistance Mini.

6.

Compensa OC

OC Compensa to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej każdego posiadacza pojazdu mechanicznego i kierowcy. Chroni przed skutkami szkód wyrządzonych na innych osobach i mieniu. W przypadku wyrządzenia szkody w mieniu lub osobie trzeciej, Compensa pokryje koszty ewentualnego odszkodowania oraz świadczeń dla poszkodowanych.

7.

Warta Samochód i kierowca

Warta Samochód i kierowca to pakiet polis zapewniający kompleksowe ubezpieczenie zarówno pojazdu, jak i jego kierowcy na wypadek wystąpienia różnego typu zdarzeń: od uszkodzenia auta w wyniku stłuczki, wypadku, kradzieży, dewastacji czy innego zdarzenia do wsparcia kierowcy polisą OC i ubezpieczeniem w razie nieszczęśliwego wypadku.

Ranking Ubezpieczeń OC/AC

Poszukując ubezpieczenia samochodu zapewne nieraz przeglądałeś wiele portali internetowych, wypełniałeś mnóstwo ankiet i formularzy. Ranking ubezpieczeń OC AC pomaga w znalezieniu najtańszej i najlepsze polisy.

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, potocznie zwane OC, jest obowiązkowym ubezpieczeniem każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Obowiązek ten jest uregulowany przez ustawę i jego  niedopełnienie może narazić na poważne konsekwencje.

Przykładowo: w przypadku kontroli policji, auto może zostać odholowane na parking strzeżony. Ponadto, otrzymasz mandat w wysokości  500 EURO (samochód osobowy). Jeżeli natomiast dojdzie do wypadku i wyrządzisz szkodę na czyimś pojeździe, oprócz kary finansowej będziesz musiał zwrócić kwotę odszkodowania, którą UFG wypłaci poszkodowanemu.

Przed czym chroni polisa OC?

Po pierwsze, warto wiedzieć, że polisa OC chroni każdego kierującego danym pojazdem, ponieważ jest przypisana do samochodu, nie do właściciela. Zgodnie z art. 35 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych „ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu”.

Ubezpieczenie OC chroni właściciela pojazdu przez 12 miesięcy (na tyle jest zawierane) przed konsekwencjami niespodziewanych zdarzeń. Mówiąc inaczej – w przypadku ewentualnej stłuczki poszkodowany otrzymuje rekompensatę w postaci wypłaty odpowiedniej kwoty od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym sprawca miał wykupioną polisę, na pokrycie szkód. Oznacza to, że Ty, jako sprawca nie poniesiesz z tego tytułu dodatkowych opłat, a poszkodowany będzie miał gwarancję naprawy pojazdu. Jedyną Twoją stratą będą zniżki, które utracisz w TU.

Inaczej sprawa wygląda, jeżeli w momencie zdarzenia nie będziesz posiadał ważnej polisy OC. Wówczas odszkodowanie poszkodowanemu wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Jednak następnie UFG zwróci się do Ciebie o zwrot pełnej kwoty wypłaconego odszkodowania.

Ranking ubezpieczeń AC

Autocasco (AC) to nieobowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne, które chroni Twój pojazd mechaniczny (samochód, motocykl) a także jego wyposażenie na wypadek utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży. Zakres polisy zależy od warunków, jakie oferuje ubezpieczyciel oraz od Twoich preferencji.

Jak wynika z obserwacji Towarzystw Ubezpieczeniowych zaledwie 27% Polaków kupuje ubezpieczenie Autocasco. Jaki jest tego powód? Prozaiczny – zbyt wysoka składka. Jednak nie zdajemy sobie sprawy z tego, ze w razie nieprzewidzianego zdarzenia, np. kradzieży auta lub jakiejś jego części, albo stłuczki, w której to Ty jesteś sprawcą, AC wypłaci świadczenie, które częściowo lub całościowo pokryje koszty naprawy czy zakupu skradzionej części. Można by rzec, że kupując AC, płacisz za spokój.

Przed czym chroni AutoCasco?

W zależności od zakresu ubezpieczenia AC odpowiedzialność ubezpieczyciela  najczęściej dotyczy szkód powstałych w wyniku:

  • wypadku,
  • kolizji z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami czy przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem,
  • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie lub zwierzęta,
  • kradzieży lub usiłowania kradzieży pojazdu, jego części lub tzw. wyposażenia dodatkowego,
  • pożaru lub wybuchu,
  • działania zjawisk atmosferycznych.

Pamiętaj, że wysokość składki zależy od zakresu wybranych usług w ramach AC.

 

Dobre ubezpieczenie OC i AC

Jak już wspominaliśmy wcześniej, każdy właściciel pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawarcia umowy OC, a polisa AC zapewnia mu spokój duszy. Dlatego co roku zaczyna poszukiwania najlepszych ofert dostępnych na naszym rynku. Warto przy tym pamiętać, że dobrym pomocnikiem w takich poszukiwaniach jest odpowiednie zestawienie aktualnych produktów, tzw. ranking ubezpieczeń OC 2022 lub ranking ubezpieczeń AC 2022. I tutaj należy skierować swoje pierwsze kroki w procesie poszukiwania.

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!