Allianz – Globtroter

Allianz swoją ofertę ubezpieczeń turystycznych dostosowuje do niemal każdej podróży – zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. W zależności od wybranego zakresu ochrony i indywidualnie ustalonych parametrów koszt ubezpieczenia może być różny – ale w podstawowym wariancie cena ochrony wynosi tylko 1,39zł za dzień.

Ubezpieczenie Globtroter obejmuje swoim zakresem do wyboru:

 • Podróż poza RP i poza miejscem zamieszkania
 • Podróż w granicach Polski
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu lub skrócenia uczestnictwa w imprezie
 • Ubezpieczenie kosztów wyjazdu z tytułu rezygnacji All-Risk

W zależności od wybranego zakresu ochrony polisę można rozszerzyć o ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków, ochronę bagażu, odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, kosztów udziału własnego w naprawie wypożyczonego samochodu na czas podróży, moto Assistance – dla osób podróżujących własnym autem. 

Ze względu na cel podróży dostępne są także rozszerzenia:

 • Wykonywanie pracy fizycznej
 • Wykonywanie pracy fizycznej wysokiego ryzyka
 • Amatorskie i wyczynowe uprawianie sportów
 • Zaostrzenia lub powikłania chorób przewlekłych
 • Bierne uczestnictwo w działaniach wojennych lub atakach terrorystycznych

W zakresie ubezpieczenia bagażu można wybrać rozszerzenie ochrony o sprzęt elektroniczny i sprzęt sportowy.

Dla ułatwienia ubezpieczyciel podzielił dostępne możliwości na siedem pakietów, zapewniających kompleksową ochronę dla każdego wyjazdu:

 • Na podróż
 • Rodzina w podróży
 • Sportowy wyjazd
 • Turystyka
 • Roczny wyjazd
 • Praca fizyczna za granicą
 • Podróż biznesowa

Dzięki tym pakietom łatwo wybierzesz wszystkie niezbędne rozszerzenia bez konieczności analizy wielu dostępnych opcji.

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!