Ubezpieczenia OC

Kiedy nie dostaniesz odszkodowania?

Przy każdym zawieraniu umowy o ubezpieczenie, bardzo ważne jest, aby dokładnie skupić się na zapisach zawartych w umowie. Dotyczy to każdego rodzaju ubezpieczenia, które zamierzamy zakupić. Najważniejszą częścią umowy, której warto poświęcić szczególnie dużo czasu są ogólne warunki ubezpieczenia i okresy karencji zdarzeń polisowych.

 

Co może być przyczyną odmowy?

Zaistnienie zdarzenia polisowego zazwyczaj łączymy z faktem wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, a ubezpieczyciel ma pełne prawo do odmowy wypłaty takiego świadczenia. Gdy do ubezpieczyciela wpłynie wniosek zaistniałym zdarzeniu polisowym wraz z całą wymaganą dokumentacją dotyczącą sprawy, ma on obowiązek w ciągu 30dni, przeanalizować ją i wydać końcową decyzję. W tym czasie sprawa rozpatrywana jest pod kątem rzeczywistego zdarzenia i zgodności z umową. Często bowiem dochodzi do prób wyłudzeń odszkodowania, dlatego skrupulatne zapoznanie się ze zdarzeniem, pozwala weryfikować takie sytuacje. Każde wydanie decyzji posiada spisane jej uzasadnienie. W przypadku odmowy wypłaty świadczenia, należy poznać jego przyczynę. Jedną z nich może być karencja zdarzenia, co oznacza, że wydarzyło się ono w czasie, w którym nie zaczęła jeszcze obowiązywać ochrona.

Drugą sytuacją jest domaganie się świadczenia za zdarzenie, które nie było przedmiotem ochrony.

Trzecim przypadkiem może być nieopłacenie składki. Innym przypadkiem, gdy ubezpieczyciel wyda negatywną decyzję to zaistnienie zdarzenia w państwie, w którym zakres ochrony nie obowiązuje. Gdy dojdzie do zdarzenia polisowego, gdy ubezpieczony był pod wpływem środków odurzających lub alkoholu lub zbiegł z miejsca zdarzenia, spowodował szkodę umyślnie, odszkodowanie również nie zostanie przyznane. Zdarzenia, co do których istnieje podejrzenie zatajenia informacji lub mataczenia w sprawie zaistniałych okoliczności również mogą spotkać się z odmowną decyzją. W przypadku zdarzeń komunikacyjnych, najczęściej można spotkać się z odmową z powodu zbyt niskiej szkody ubezpieczenia, w sytuacji, gdy powstałe szkody ją przewyższają.

Okoliczności odmownej decyzji wypłaty odszkodowania są różne i zależą od wielu czynników. Aby uniknąć rozczarowania, warto być świadomym zapisów polisy i przestrzegać jej warunków, a także nie wprowadzać ubezpieczyciela w błąd.

The following two tabs change content below.

Krzysztof Nowakowski

Specjalista ds. ubezpieczeń. Posiada ogromne doświadczenie w obsłudze klienta. Współtworząc Poradnik Przewodnika Ubezpieczeniowego dzieli się swoją wiedzą zdobytą w agencjach ubezpieczeniowych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Zawarte są w nim informacje odnośnie proponowanych polis, które obecnie są najbardziej aktualnymi newsami na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!