Compensa Rodzina – Ubezpieczenie mieszkania

Ubezpieczenie Compensa Rodzina jest skierowane do właścicieli zarówno  wynajmujących jak i zamieszkujących swoje nieruchomości. Ochrona obejmuje również dom w budowie. Podstawą takiej polisy jest zabezpieczenie Twojego mienia na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń losowych, a także w razie utraty Twojego zdrowia.

Podstawowa polisa zapewnia ochronę Twojego mienia na wypadek ognia oraz zdarzeń losowych. Warto jednak zdecydować się na kompleksowe ubezpieczenie, które obejmuje:

  • ochronę na wypadek ognia i innych zdarzeń losowych,
  • ochronę na wypadek rozboju i kradzieży z włamaniem,
  • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym,
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
  • home assistance,
  • medical assistance.

Compensa Rodzina – ubezpieczenie od ryzyk nazwanych, przy którym ustalona suma ubezpieczenia nie ulega redukcji po wypłacie odszkodowania, nie jest stosowana zasada proporcji przy wypłacanych szkodach, a wyposażenie domu zawsze traktowane jest jak nowe, nie ma również wymogu wykazu rzeczy domowych.

Compensa Mój Dom II – ubezpieczenie w formule all risk – ochrona od wszelkich zdarzeń w wyniku których doszło do szkody. Zakres ubezpieczenia obejmuje nagłe działanie zwierząt innych niż: zwierzęta domowe, krety, nornice, owady, zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych, produkcyjnych lub rekreacyjnych, a także zwierzęta chowane w celu ich sprzedaży. Możliwe jest także mienie od stłuczenia lub pęknięcia bez dodatkowej składki.

Dodatkowo! Każdy Klient, który zdecyduje się na polisę 3-letnią otrzyma 50% zniżki w ostatnim roku.

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!