Zadzwoń teraz:

Compensa Rodzina – Ubezpieczenie mieszkania

Ubezpieczenie Compensa Rodzina jest skierowane do właścicieli zarówno  wynajmujących jak i zamieszkujących swoje nieruchomości. Ochrona obejmuje również dom w budowie. Podstawą takiej polisy jest zabezpieczenie Twojego mienia na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń losowych, a także w razie utraty Twojego zdrowia.

Ubezpieczenie compensa rodzina zapewnia ochronę Twojego mienia na wypadek ognia oraz zdarzeń losowych. Warto jednak zdecydować się na kompleksowe ubezpieczenie, które obejmuje:

  • ochronę na wypadek ognia i innych zdarzeń losowych,
  • ochronę na wypadek rozboju i kradzieży z włamaniem,
  • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym,
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
  • home assistance,
  • medical assistance.

W przypadku ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) ochroną objęte są śmierć oraz trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego. Tę opcję można rozszerzyć również o ryzyko zawału serca i udaru mózgu.

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym dotyczy szkód, które Ty, jako ubezpieczony lub osoby, które mieszkają z Tobą w jednym gospodarstwie domowym, wyrządzą na czyimś mieniu. Ubezpieczenie OC obejmuje swoim zakresem całą Europę, a więc będzie Cię obowiązywać także w trakcie zagranicznych podróży.

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!