Zadzwoń teraz:

TU Europa – Ubezpieczenie Turystyczne ITravel

Ubezpieczenie chroni turystów podczas podróży zagranicznych, w zależności od wybranego zakresu ochrony - już od 4zł dziennie.

Wykupując polisę można liczyć na atrakcyjne zniżki: 

  • -20% rabatu dla osób podróżujących w grupie, do której należy minimum 10 osób, 
  • -20%rabatu dla młodych podróżników, którzy nie ukończyli 25 roku życia, 
  • nawet -50% rabatu dla wyjazdów rodzinnych – obowiązuje dla grup składających się z przynajmniej trzech – ale nie więcej niż sześciu osób, w tym dwóch osób dorosłych i nieletnich dzieci. 

Do wybory są trzy warianty ubezpieczenia, różniące się zakresem ochrony: 

  • Basic 

Gwarantuje pokrycie kosztów leczenia, transportu i ratownictwa do sumy 100 000zł. Ponadto można liczyć na pokrycie kosztów związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków (NNW) do 15 000zł. Polisa nie oferuje natomiast ochrony odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia bagażu ani opóźnień lotu w przypadku podróży samolotem. Jest to natomiast najtańsza wersja ubezpieczenia – ochrona kosztuje 4zł dziennie i jeśli wziąć pod uwagę, że obejmuje także nasilenie się objawów chorób przewlekłych, pomoc Assistance dostępną przez całą dobę oraz chroni na wypadek zdarzeń podczas amatorskiego uprawiania sportu – jest bardzo atrakcyjną opcją ubezpieczenia na wyjazd. 

  • Comfort 

Nieco szerszy zakres ochrony tej polisy jest rekomendowanym przez towarzystwo wyborem. Podniesienie opłaty do kwoty 6,50zł za dzień zwiększa zakres ochrony o ubezpieczenie OC, którego brakuje w wariancie „Basic”, zabezpiecza także bagaż oraz koszty związane z opóźnieniem lotu. 

  • All Inclusive 

Najdroższy (10,80zł dziennie) wariant zapewnia najwyższe sumy gwarancyjne przy zachowaniu zakresu ubezpieczenia w wersji „Comfort”. Koszty leczenia są pokrywane do wysokości aż 700 000zł, następstwa nieszczęśliwych wypadków – do 40 000zł a OC zabezpiecza przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim do kwoty 400 000zł.  

 

Za dodatkowe 7zł dziennie można zapewnić sobie także Car Assistance. Ochrona obejmuje przede wszystkim awarie samochodów – zapewnia pomoc techniczną i zakwaterowanie w hotelu jeśli nie ma możliwości powrotu do domu na czas naprawy. Z kolei wniesienie opłaty 27,90zł pozwala uzyskać zwrot kosztów wyjazdu, jeśli z jakiegoś powodu rezerwacja przepadnie. 

 

Polisa dostępna jest nie tylko w placówkach, ale także w sprzedaży on-line. 

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!