Ubezpieczenia na życie

Czym jest ubezpieczenie osobowe i jakie są jego rodzaje?

Czym jest ubezpieczenie osobowe i jakie są jego rodzaje? Ubezpieczenie osobowe jest rodzajem ubezpieczenia dotyczącym życia, zdrowia oraz zdolności do samodzielnej pracy. Celem ubezpieczeń osobowych jest zapewnienie środków finansowych na życie w momencie utraty możliwości samodzielnego zarobku lub w celu zabezpieczenia finansowego rodziny w momencie śmierci ubezpieczonego, wynikającego z zawartego w polisie zakresu ochrony.

Ubezpieczenie osobowe

Definicja ubezpieczenia osobowego określa ten rodzaj polisy jako ubezpieczenie gospodarcze, którego przedmiotem ochrony jest zdrowie, życie i zdolność do pracy.

Zgodnie z myślą art. 829 Kodeksu cywilnego ubezpieczenie osobowe dotyczy zwłaszcza:

Ubezpieczenia życia – śmierci ubezpieczonej osoby lub dożycia przez nią wyznaczonego wieku,

Ubezpieczenia NNW – uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, choroby lub śmierci wskutek zdarzeń losowych.

Czym wyróżniają się ubezpieczenia osobowe?

Ubezpieczenia osobowego nie należy mylić z ubezpieczeniem majątkowym. Przy ubezpieczeniach majątkowych polisą objęte jest mienie i odpowiedzialność cywilna, a kwota ubezpieczenia jest adekwatna do wartości ubezpieczanej rzeczy.

Kwestiami wyróżniającymi ubezpieczenie osobowe jest:

  1. Suma ubezpieczenia, którą można ustalić indywidualnie według naszych potrzeb.
  2. Czas trwania ubezpieczenia – najczęściej ubezpieczenia osobowe są długoterminowe i wynoszą więcej niż rok.
  3. Podmiot ubezpieczenia – może nim być tylko i wyłącznie osoba fizyczna.
  4. Przedmiot ubezpieczenia – życie, zdrowie i zdolność do pracy.
  5. Charakter szkody – niewymierny.
  6. Charakter wypłacanych świadczeń – wypłata świadczenia zamiast odszkodowania.

Co składa się na ubezpieczenie?

W skład ubezpieczenia osobowego wchodzi ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Ubezpieczenie na życie pozwala na wypłatę świadczenia w momencie wypadku osoby ubezpieczonej, prowadzonego do śmierci lub w przypadku dożycia przez ubezpieczonego określonego wieku. Inne przyczyny śmierci ubezpieczonego nie wpływają na wypłatę ubezpieczenia.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje śmierć na skutek wypadku, uszkodzenia ciała, choroby oraz inne zdarzenia losowe, wykluczając samobójstwo. Wszystkie pojęcia kwalifikowane do nieszczęśliwych wypadków można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Czasem ubezpieczenie osobowe może obejmować dodatkowe korzyści, do których należy dostęp do opieki zdrowotnej, wypłata odpowiedniej sumy świadczenia na wypadek utraty pracy, zwrot kosztów za leczenie oraz ochrona dla pracowników

Kto może kupić ubezpieczenie osobowe i jak długo trwa polisa?

Ubezpieczenie osobowe może kupić każda osoba prywatna niezależnie od wieku. Ubezpieczenie osobowe jest ubezpieczeniem długoterminowym i może trwać od kilku do kilkudziesięciu lat. Może mieć również charakter dożywotni. Umowa może zostać zerwana w trakcie przez ubezpieczonego lub ubezpieczającego w momencie braku płatności w terminie oraz braku płatności po terminie wezwania do zapłaty.

Już dziś warto pomyśleć o przyszłości swojej i najbliższych i wykupić polisę, która zapewni pomoc w momencie wystąpienia nieprzewidzianej choroby lub innego zdarzenia losowego. W wyborze polisy pomogą Ci nasi agenci, od których otrzymasz propozycję najkorzystniejszych warunków ubezpieczenia. Jak wybrać ubezpieczenie na życie?

The following two tabs change content below.

Adriana

Ostatnie wpisy Adriana (zobacz wszystkie)

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Zawarte są w nim informacje odnośnie proponowanych polis, które obecnie są najbardziej aktualnymi newsami na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!