Zadzwoń teraz:

Nationale Nederlanden – Sposób na Przyszłość

Ubezpieczenie NN Sposób na Przyszłość to produkt dwuskładnikowy, który daje możliwość ochrony życia i zdrowia, a także oszczędzania na przyszłość poprzez inwestowanie w wybrane fundusze inwestycyjne.

Zarówno część ochronna jak i inwestycyjna jest elastyczna, co oznacza, że sam ustalasz zakres, wybierasz wartość składki oraz częstotliwość jej wpłacania, masz możliwość swobodnego wyboru funduszy inwestycyjnych.

Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość to:

  • ubezpieczenie, które może być dopasowane do Twoich potrzeb na każdym etapie Twojego życia,
  • całkowita przejrzystość polisy – brak ukrytych opłat oraz wyraźny podział na część ochronną i inwestycyjną,
  • możliwość dodatkowego oszczędzania na emeryturę (IKZE i IKE),
  • okazja do oszczędzania pieniędzy na przyszłość, na dowolny cel, np. dobry start dla dziecka,
  • w ramach jednej polisy możliwość rozszerzenia ochrony na innych członków rodziny.

Okres i zakres ochrony

Główną umowę ubezpieczenia możesz zawrzeć na minimum 10 lat, a umowy dodatkowe na 5 lat.

W ramach ubezpieczenia Sposób na Przyszłość ochroną ubezpieczeniową możesz objąć nie tylko siebie i swoją rodzinę, ale także inne osoby – maksymalnie 10, które są w wieku od 1. roku życia do 66. roku życia. Ważne przy tym jest to, że każda z osób może mieć inny zakres ubezpieczenia, a liczbę ubezpieczonych możesz zmieniać w trakcie trwania ochrony.

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!