ubezpieczenia grupowe

Ubezpieczenia grupowe pracowników

Ubezpieczenie grupowe dla pracowników jest odpowiedzią na nowe potrzeby rynku pracy. W dzisiejszym świecie wielu przedsiębiorców odczuwa skutki zmian na nim zachodzących i trudności ze znalezieniem wykwalifikowanego, lojalnego pracownika. Zwykle ten problem nie idzie w parze z większymi możliwościami finansowymi pracodawcy – wiele firm, nie mając możliwości podniesienia pensji pracownikom – stara się w inny sposób uatrakcyjnić miejsce pracy. Jednym z rozwiązań są właśnie ubezpieczenia grupowe pracowników.

Ubezpieczenia grupowe pracowników

Ubezpieczenie grupowe dla pracowników to jedna z możliwości uatrakcyjnienia miejsca pracy. Skoro znalezienie dobrego pracownika nie jest łatwe, przedsiębiorcy muszą sięgać bo różne możliwości przyciągnięcia kandydatów. Na większą ilość aplikacji można liczyć bowiem między innymi wtedy, gdy oprócz pensji stanowisko oferuje także inne benefity pozapłacowe. Ubezpieczenia grupowe pracowników z pewnością do nich należą. Ale firmy oferują także zniżki sportowe, rabaty na lunch, darmowe owoce czy kawę. Wszystkie te zabiegi mają na celu ocieplenie wizerunku przedsiębiorstwa i uatrakcyjnienie oferty kierowanej do przyszłych pracowników. Ubezpieczenie grupowe dla pracowników to coraz częściej powód wybrania właśnie tej firmy przez kandydata do pracy. Taka polisa ma bowiem wiele zalet, niedostępnych w ofertach indywidualnych. Wiedzą o tym pracownicy i choć często chętnie korzystają ze szkoleń czy kart sportowych, ubezpieczenie grupowe na życie zawsze uatrakcyjnia ofertę. Jak zapewnić podwładnym możliwość przystąpienia do polisy?

Ubezpieczenie grupowe dla pracowników – jak działa polisa?

Pracodawca może zdecydować się na zakup grupowego ubezpieczenia i dopisywać do niego nowych pracowników. Takie rozwiązanie jest atrakcyjne dla pracownika, gdyż poniesie on znacznie mniejszy koszt, niż gdy kupuje polisę sam. Gdyby chciał się ubezpieczyć indywidualnie – na pewno nie znajdzie oferty w takiej cenie. Często także składki za ubezpieczenie grupowe dla pracowników opłacają sami pracodawcy – ubezpieczeni nie ponoszą wówczas żadnych kosztów. Jest to najbardziej poszukiwana możliwość, jednak takie rozwiązanie nie jest popularne na polskim rynku pracy. Nie oznacza to jednak, że się nie pojawia. Jak wyglądają zatem z punku widzenia administracji ubezpieczenia grupowe pracowników? Przede wszystkim właściciel firmy musi wyznaczyć osobę, która będzie odpowiedzialna za prawidłowy obieg dokumentów związanych z polisą. Zwykle jest to osoba z działu kadr – pracownicy tej części firmy mają najłatwiejszy dostęp do informacji na temat zmian na stanowiskach i wiedzą najszybciej o zatrudnieniu nowych osób. Ważne jest aby obowiązki związane z posiadanym przez firmę ubezpieczeniem grupowym dla pracowników przekazać odpowiedniej osobie. Za szkody u osoby ubezpieczonej powstałe przez niedopatrzenia formalne odpowiada bowiem pracodawca.

Ubezpieczenie grupowe dla pracownika

Ubezpieczenia grupowe pracowników a odprawa pośmiertna

Z punktu widzenia zatrudniającego jest jeszcze jedna korzyć wynikająca z wykupienia przez firmę ubezpieczenia grupowego dla pracowników. Jeśli bowiem pracownik umrze – pracodawca jest zobowiązany wypłacić jego rodzinie odprawę pośmiertną. Wiele osób wybierając ofertę pracy nie myśli o takiej sytuacji, takie rozważania pojawiają się jedynie u starszej grupy pracowników. Jednak warto zastanowić się, czy rodzina pracownika będzie posiadała zabezpieczenie finansowe na wypadek jego śmierci. Jeśli pracownik przystąpił do polisy i pracodawca opłaca za niego składki na ubezpieczenie grupowe dla pracowników, jest on zwolniony z konieczności wypłaty odprawy rodzinie zmarłego, do wysokości świadczenia przyznanego przez ubezpieczalnie. Tylko w sytuacji, gdy odprawa w firmie byłaby wyższa – musi on opłacić różnicę.

Ubezpieczenie grupowe dla pracowników – na czyj koszt?

Ubezpieczenia grupowe pracowników nie muszą być jednak opłacane przez pracodawcę. Dopuszczalna jest forma, w której to pracownicy dobrowolnie opłacają polisę, a ich korzyść polega tylko na dostępie do niej. Nawet jednak w takiej sytuacji jest to atrakcyjna opcja. Nie istnieją bowiem na rynku polisy na życie, które mogłyby być konkurencyjne cenowo. Ubezpieczenie grupowe dla pracowników to najtańsza opcja zabezpieczenia na wypadek śmierci.

Czy jako przedsiębiorca powinieneś zdecydować się na pokrycie kosztów ubezpieczenia grupowego pracowników?

Jeśli wybierzesz wariant, w którym pracownik sam opłaca ubezpieczenie grupowe dla pracowników – musisz otrzymać od niego pisemną dyspozycję potrącenia kwoty wysokości składki z wynagrodzenia. Takie rozwiązanie ma jednak ograniczenia. Po potrąceniu ustalonej kwoty pracownik nie może otrzymać mniej niż 80% najniższego wynagrodzenia dopuszczalnego w Polsce netto. Jeśli składka przewyższa sumę, którą można potrącić – należy wypłacić pracownikowi wynagrodzenie w wymaganej wysokości, a następnie pracownik musi wpłacić kwotę wysokości składki w kasie firmy z dyspozycją wpłacenia jej na konto ubezpieczalni. W ten sposób ubezpieczenia grupowe pracowników mogą być zapewniane przez pracodawców nawet w tych firmach, w których pensje są zbyt niskie, aby możliwe było potrącenie.

Ubezpieczenie grupowe dla pracowników – czy warto przystąpić do polisy?

Ubezpieczenia grupowe pracowników z punktu widzenia samych ubezpieczonych mają jedną niepodważalną zasadę – kosztują bardzo mało. Wadą tego rozwiązania jest na pewno to, że taka polisa zwykle nie zapewnia bardzo szerokiego zakresu ochrony. Ubezpieczenie grupowe dla pracowników jest jednakowe dla wszystkich, nie ma więc mowy o dopasowaniu do indywidualnych potrzeb. Warto jednak mieć na względzie fakt, że wszystkie posiadane polisy się sumują. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, Ty lub Twoi bliscy otrzymacie świadczenie określone w każdej posiadanej umowie. Najlepszym zatem rozwiązaniem jest zakup indywidualnej polisy, która (oprócz ochrony życia) zabezpiecza na przykład na wypadek choroby czy pozwala inwestować środki finansowe. Ubezpieczenie grupowe dla pracowników powinny stanowić takich polis uzupełnienie. Wówczas w razie Twojej śmierci, Twoi bliscy otrzymają świadczenie z dwóch różnych źródeł. Nie każdy może jednak pozwolić sobie na takie rozwiązanie. Ubezpieczenia grupowe pracowników stanowią zatem możliwość zapewnienia uposażonym minimalnej ochrony w sytuacji, gdy finanse nie pozwalają na lepsze zabezpieczenie.

Ubezpieczenia grupowe pracowników

The following two tabs change content below.

Karolina Burzyńska

Od 2017 roku redaktor Przewodnika Ubezpieczeniowego. Związana z branżą ubezpieczeniową od kilku lat. Dzięki zamiłowaniu do dziennikarstwa internetowego Poradnik tworzony przez specjalistów nabiera kształtu przyjaznego odbiorcom.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Zawarte są w nim informacje odnośnie proponowanych polis, które obecnie są najbardziej aktualnymi newsami na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!

ubezpieczenie OC