Zadzwoń teraz:
Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków

Nikt nie wie, kiedy i gdzie może nam się coś przydarzyć. I nie piszemy tego tutaj po to, by straszyć. Tak po prostu było, jest i będzie. Kolokwializm? Ale prawdziwy. W myśl tego typu okoliczności już od wielu lat istnieją ubezpieczenia, które zabezpieczają nas finansowo przed skutkami nieszczęśliwych, niespodziewanych zdarzeń. Jedną z takich polis jest NNW.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, w skrócie NNW, to polisa należąca do  grupy ubezpieczeń osobowych. Swoją ochroną obejmuje najcenniejsze dobra – życie i zdrowie człowieka. Nie jest to jednak ubezpieczenie na życie!

Zakres ubezpieczenia NNW

Prawo do świadczenia w polisie NNW powstaje w momencie doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku, który spowoduje trwały uszczerbek na zdrowiu lub nawet śmierć. Zatem przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz następstwa obrażeń ciała, powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku zarówno komunikacyjnego, jak też w innym miejscu pobytu ubezpieczonego, np. szkoła, praca, kort tenisowy, szlak górski.

Zgodnie z definicją zawartą w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) firmy Allianz świadczenie z polisy zostanie wypłacone w tych przypadkach:

  • jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku dojdzie do trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • jeżeli śmierć była skutkiem nieszczęśliwego wypadku, któremu uległ Ubezpieczony,
  • jeżeli śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku nastąpiła w ciągu jednego roku od daty zaistnienia wypadku.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Szerszy zakres – lepsza ochrona

Polisę NNW, jak i każde inne ubezpieczenie można rozszerzyć o umowy dodatkowe, które obejmują szersze spektrum nieszczęśliwych zdarzeń.

Przykładowo, umowa dodatkowa może zapewnić m.in.:

  • wypłatę świadczenia w przypadku całkowitej niezdolność do pracy albo uprawiania sportu zawodowo,
  • pokrycie kosztów leczenia na terenie Polski poniesionych w wyniku nieszczęśliwego wypadku niezależnie od miejsca wystąpienia wypadku (cały świat),
  • dzienne świadczenie szpitalne, niezależnie od celu leczenia czy diagnostyki po urazie, w niektórych Towarzystwach wypłacany nawet przez 365 dni,
  • opiekę medyczną zawierającą rekonwalescencję, rehabilitację, pomoc psychologa,
  • zwrot kosztów naprawy uszkodzonych lub zakupu zniszczonych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

3x Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków

NNW możemy kupić jako osobne, samodzielne ubezpieczenie, np. szkolne NNW dla dzieci i  młodzieży czy sportowe NNW, skierowane do osób uprawiających sporty amatorsko lub zawodowo. Możemy też je znaleźć w tzw. „pakiecie” ubezpieczeń np. mieszkaniowych, turystycznych, czy najczęściej występujących komunikacyjnych – ubezpieczenia OC.

NNW to polisa terminowa zawierana zazwyczaj na okres 12 miesięcy. Oczywiście, okres ten zależy od indywidualnych ustaleń z ubezpieczycielem i może ulec zmianie, jeżeli występuje jako dodatek do innego ubezpieczenia majątkowego lub osobowego.

NNW to bardzo popularne i wygodne ubezpieczenie. Za stosunkowo niewielką opłatą kupujemy skarbonkę, z której w razie nieszczęśliwego zdarzenia możemy wyjąć dodatkowe finanse na leczenie, rehabilitację czy pobyt w szpitalu.

Oceń artykuł
The following two tabs change content below.
Avatar

Irena Jedzińska

Avatar

Ostatnie wpisy Irena Jedzińska (zobacz wszystkie)

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Zawarte są w nim informacje odnośnie proponowanych polis, które obecnie są najbardziej aktualnymi newsami na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!