Wiadomości

Ogólne Warunki Ubezpieczenia – OWU. Co można w nich znaleźć? 

Szukając ubezpieczenia na pewno spotkasz się z dokumentem o nazwie OWU. Rozwinięcie tego skrótu to Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Co można znaleźć w tym dokumencie? Czy warto go przeczytać? W poradnikach dotyczących polis najdziesz informację o tym, że jest to bardzo ważne. Czy tak jest faktycznie? 

Co znajduje się w OWU? 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia to dokument, który towarzyszy każdej polisie ubezpieczeniowej. Zawiera wszystkie najważniejsze informacje dotyczące polisy, którą wybrałeś. Nawet, jeśli Twój agent ubezpieczeniowy dokładnie opowiedział Ci o umowie i przedstawił wszystkie jej założenia – warto przed ostatecznym podpisaniem polisy zabrać do domu Ogólne Warunki Ubezpieczenia i spokojnie przeczytać. Polskie prawo wymaga, aby znajdujące się tam punkty były zgodne z Ustawą Ubezpieczeniową i przepisami Kodeksu Cywilnego i pod tym kątem nie musisz ich sprawdzać Jednak OWU są tworzone przez towarzystwa indywidualnie i mogą mieć różną formę – ale zawsze znajdziesz tam: 

 • Spis treści dokumentu – abyś łatwiej mógł wrócić do poszukiwanej informacji, 
 • Definicje – dokładne dookreślenie, co oznaczają pojęcia używane w dokumencie, 
 • Przedmiot i zakres ubezpieczenia – w tej części znajduje się krótki opis celów zawarcia umowy, zakres ochrony, jaką daje polisa oraz informacje o możliwościach rozszerzenia umowy, 
 • Czas zawarcia umowy i okres jej trwania, 
 • Informacje o możliwości odstąpienia od umowy, 
 • Dokładne informacje na temat sumy ubezpieczenia, sytuacjach uprawniających do jej wypłaty oraz wysokości składek i terminie ich płatności, 
 • Wykaz osób uposażonych, 
 • Prawa i obowiązki ubezpieczonego, 
 • Możliwości składania reklamacji, 
 • Wyłączenia – czyli wszystkie sytuacje, w których ubezpieczyciel nie bierze odpowiedzialności za powstałą szkodę a osobie ubezpieczonej nie przysługuje wypłata świadczenia, 
 • Procedura dotycząca likwidacji szkody – jak należy postępować i w jaki sposób powiadomić ubezpieczyciela o konieczności wypłaty świadczenia, 
 • Załączniki – w tym tabele zawierające wykaz szkód, za jakie zostanie wypłacone odszkodowanie oraz kwot, jakie należą się ubezpieczonemu. 

Czy warto przeczytać OWU? 

Bez względu na to, jak bardzo ufasz agentowi, który pomaga Ci w procesie wyboru ubezpieczenia, niczego nie należy podpisywać bez wcześniejszego zapoznania się z dokładną treścią. Zdarza się, że Ogólne Warunki Ubezpieczenia są pisane trudnym językiem a sam dokument jest dość długi – przepisy wymagają jednak, by był on zrozumiały dla ubezpieczonego. Dlatego nie warto rezygnować z czytania po pierwszej stronie – mimo, że czasem przebrnięcie przez zapisy nie jest zadaniem łatwym – nie może być także niemożliwe. Ubezpieczenie na życie to zobowiązanie finansowe na wiele lat, warto dołożyć należytej staranności przy wyborze umowy, aby uniknąć niespodzianek w postaci nieotrzymania świadczenia w sytuacji, którą dotąd uważałeś za oczywistą podstawę do roszczenia.  

Ogólne Warunki Ubezpieczenia owu ubezpieczenie na życie

 

The following two tabs change content below.

Karolina Burzyńska

Od 2017 roku redaktor Przewodnika Ubezpieczeniowego. Związana z branżą ubezpieczeniową od kilku lat. Dzięki zamiłowaniu do dziennikarstwa internetowego Poradnik tworzony przez specjalistów nabiera kształtu przyjaznego odbiorcom.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Zawarte są w nim informacje odnośnie proponowanych polis, które obecnie są najbardziej aktualnymi newsami na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!

ubezpieczenie OC