Zadzwoń teraz:
Ogólne, Ubezpieczenia OC

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych – co warto wiedzieć?

Aktem prawnym, który nakłada na każdego właściciela samochodu posiadanie polisy OC, jest Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Co jeszcze można znaleźć w tym dokumencie?

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych – co zawiera?

Przede wszystkim to właśnie ta ustawa nakłada na kierowców obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. Dzięki temu każdy poszkodowany otrzyma niezbędne pieniądze na leczenie czy naprawę samochodu. O czym jeszcze mówi ustawa?

Co znajduje się w ustawie?

Ustawa dotyczy wszystkich obowiązkowych ubezpieczeń, a więc nie tylko komunikacyjnych. Przepisy w niej zawarte tyczą się także rolników, którzy muszą ubezpieczyć zarówno pojazdy, jak i odpowiedzialność cywilną oraz posiadane budynki. W ustawie można także znaleźć:

  • informacje o zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczeniowych,
  • sposobach kontrolowania posiadania przez objęte obowiązkiem osoby ubezpieczenia,
  • zasady, którym podlegają ubezpieczenia obowiązkowe,
  • sposób działania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Tak można najogólniej określić części składowe ustawy, ale warto przyjrzeć się jej zapisom dokładniej. Jakie obowiązki nakłada na ubezpieczonego, a jakie na towarzystwa ubezpieczeniowe?

Podstawowy obowiązek towarzystw ubezpieczeniowych

Przede wszystkim z ustawy wynika, że obowiązkowe OC dotyczy wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych i ochrona ta nie może być przerwana – z małymi tyko wyjątkami dla osób, które mogą korzystać z ubezpieczenia tylko sporadycznie.

Przeczytaj także: Ubezpieczenie OC na 30 dni 

W zawiązku z tym, że samochód nie może nie mieć OC – każde towarzystwo ubezpieczeniowe, które ma do tego prawo, ma obowiązek wystawienia polisy. Jej cena jest już kwestią indywidualnie ustaloną przez firmę, ale sam fakt podpisania umowy nie podlega negocjacjom. Każda firma ubezpieczeniowa musi wystawić polisę na żądanie klienta. 

Ubezpieczenie OC – ustawa reguluje wysokość sum gwarancyjnych

Są jeszcze inne kwestie, które szczegółowo reguluje ustawa. Należą do nich wysokości sum gwarancyjnych. Jeśli chodzi o szkody w mieniu, ubezpieczenie musi pokryć szkody do wysokości 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych. Z kolei w kwestii szkód osobowych, minimum ustalono na 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia. 

Inne kwestie, które reguluje ustawa

Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych reguluje także szereg innych problemów związanych z OC

  • Czas, na jaki zawierana jest umowa

Jedną z nich jest czas, przez jaki obowiązuje ochrona i na jaki zawarta jest umowa. Obejmuje on pełny rok – jeśli więc pierwszym dniem działania polisy jest 19 kwietnia, ubezpieczenie chroni kierowcę do 18 kwietnia następnego roku.

  • Propozycja nowej umowy

O tym, że kończy się OC, trudno zapomnieć, gdyż ubezpieczyciel na dwa tygodnie (14 dni) przed zakończeniem umowy przesyła do klienta propozycję cenową przedłużenia polisy. Jeśli zaś brak jest decyzji ze strony klienta – umowa nie została wypowiedziana, ani propozycja nie została przyjęta – polisa odnowi się automatycznie na kolejny rok.

  • Cena polisy

Ubezpieczenie może mieć bardzo różne ceny – tej kwestii ustawa nie reguluje. Prawa rynku mówią, że nie można ustalić zbyt wysokiej, odbiegającej od normy ceny, ponieważ klienci takiego ubezpieczenia nie kupią. Jest jednak kwestią dowolną, na jakim poziomie ustalona zostanie składka.

  • Regres

Ubezpieczycielowi należy się także zwrot kosztów poniesionych na wypłatę odszkodowania jeśli w momencie jej spowodowania sprawca był pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych - co warto wiedzieć?

Przeczytaj także: Regres ubezpieczeniowy – co to jest?

  • Data na polisie

W artykule 10 ustawy znajduje się informacja o tym, że nie ma możliwości zawarcia umowy z datą wsteczną. Ubezpieczenie musi być oznaczone bieżącą, rzeczywistą datą, dlatego tak ważne jest, aby przez błąd czy zaniedbanie nie przerwać ochrony ubezpieczeniowej. Kary za brak OC są bowiem wysokie.

Przeczytaj także: Wzrost kar za brak OC w 2020 roku!

 Ubezpieczenie OC i AC

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych – co warto wiedzieć?
5 (100%) 4 glos[y]
The following two tabs change content below.
Karolina Burzyńska

Karolina Burzyńska

Od 2017 roku redaktor Przewodnika Ubezpieczeniowego. Związana z branżą ubezpieczeniową od kilku lat. Dzięki zamiłowaniu do dziennikarstwa internetowego Poradnik tworzony przez specjalistów nabiera kształtu przyjaznego odbiorcom.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Zawarte są w nim informacje odnośnie proponowanych polis, które obecnie są najbardziej aktualnymi newsami na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!